Projekty

Nabídka kroužků pro školní rok 2016/2017

Nabídka kroužků pro školní rok 2016/2017

 

Pondělí

 

 

12:45 – 13:30 Angličtina pro 2. ročník

 

12:35 – 13:20 Deskové hry pro nadané děti

 

                     V. Sajtlová

 

                     H. Slaná

 

Úterý

 

 

14:00 – 15:00 Sportovní hry (chlapci)

 

12:35 – 13:20  Přírodovědný kroužek pro  1.ročník (bez poplatku)

                   

                     p. Veškrnová

 

                 
 O. Březovská          

 

Středa

 

 

12:45 – 13:15 Pěvecký kroužek, skupina 1
13:15 - 13:45  Pěvecký kroužek, skupina 1

 

17:00 – 18:00 každou 2. středu Čtenářský klub (poplatek 25Kč za pololetí)

 

                     R. Bětíková

 

                    
                     p. Holcrová

 

 

Čtvrtek

 

 

7:10 – 7:40 Dyslektický kroužek (bez poplatku)

 

12:45 – 13:15 Gymnastika (dívky) - skupina 1
13:15 - 13:45  Gymnastika (dívky) - skupina 2

15:30 - 16:30 Florbal

 

                     O. Kociánová

 

                     V. Sajtlová

                    
                      I. Bětík

 

 

Pátek

 

 

 

7:10 – 7:45 Flétna pro začátečníky

 

12:00 – 13:00 Náboženství (bez poplatku)

 

 

                     O. Březovská

 

                     p.  Hudec

 

Sobota

 

 

Turistický kroužek pro děti i rodiče (4 – 5 krát ročně – sobota nebo neděle, bez poplatku)

 

 

                     p.  Holcrová

 

 

                     I. Bětík

 

 

Pokud není uvedeno jinak, kroužky jsou zpoplatněny částkou 50Kč za pololetí. Činnost kroužků je zahájena zpravidla v říjnu a ukončena na konci května.

 

Naše škola je zapojena do operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST podporovaným evropským sociálním fondem, EU a MŠMT. Díky tomuto programu jsme získali finanční prostředky na zlepšení podmínek pro vzdělávání.
Již šestým školním rokem se školy v České republice zapojují do projektu Ovoce a zelenina do škol. Základním cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol včetně dětí z přípravných tříd základních škol. Díky kvalitní práci schválených žadatelů se podařilo v roce 2014/2015 zapojit do projektu 90 % základních škol v ČR. Je třeba rovněž ocenit spolupráci jednotlivých škol v projektu Ovoce a zelenina do škol, kdy učitelé nad rámec svých běžných pracovních povinností pomáhají předávat produkty žákům a rovněž připravují doplňkové aktivity zaměřené na poznávání produktů ovoce a zeleniny, způsobu jejich úpravy ke konzumaci a vysvětlení jejich přínosu pro zdraví.  Produkty jsou dětem dodávány zdarma, bez finančního příspěvku rodičů. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, balené ovocné a zeleninové šťávy a ovocné protlaky, které neobsahují konzervanty ani přidaný cukr, sladidla, sůl či tuky.

Nástěnka

Úterý 26. 6.
ŠKOLNÍ VÝLET
Středa 27. 6.
MINIOLYMPIÁDA
Pátek 29. 6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Login
Home škola Mašovice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy