Projekty

Nabídka kroužků pro školní rok 2016/2017

Nabídka kroužků pro školní rok 2016/2017

 

Pondělí

 

 

12:45 – 13:30 Angličtina pro 2. ročník

 

12:35 – 13:20 Deskové hry pro nadané děti

 

                     V. Sajtlová

 

                     H. Slaná

 

Úterý

 

 

14:00 – 15:00 Sportovní hry (chlapci)

 

12:35 – 13:20  Přírodovědný kroužek pro  1.ročník (bez poplatku)

                   

                     p. Veškrnová

 

                 
 O. Březovská          

 

Středa

 

 

12:45 – 13:15 Pěvecký kroužek, skupina 1
13:15 - 13:45  Pěvecký kroužek, skupina 1

 

17:00 – 18:00 každou 2. středu Čtenářský klub (poplatek 25Kč za pololetí)

 

                     R. Bětíková

 

                    
                     p. Holcrová

 

 

Čtvrtek

 

 

7:10 – 7:40 Dyslektický kroužek (bez poplatku)

 

12:45 – 13:15 Gymnastika (dívky) - skupina 1
13:15 - 13:45  Gymnastika (dívky) - skupina 2

15:30 - 16:30 Florbal

 

                     O. Kociánová

 

                     V. Sajtlová

                    
                      I. Bětík

 

 

Pátek

 

 

 

7:10 – 7:45 Flétna pro začátečníky

 

12:00 – 13:00 Náboženství (bez poplatku)

 

 

                     O. Březovská

 

                     p.  Hudec

 

Sobota

 

 

Turistický kroužek pro děti i rodiče (4 – 5 krát ročně – sobota nebo neděle, bez poplatku)

 

 

                     p.  Holcrová

 

 

                     I. Bětík

 

 

Pokud není uvedeno jinak, kroužky jsou zpoplatněny částkou 50Kč za pololetí. Činnost kroužků je zahájena zpravidla v říjnu a ukončena na konci května.

 

Naše škola je zapojena do operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST podporovaným evropským sociálním fondem, EU a MŠMT. Díky tomuto programu jsme získali finanční prostředky na zlepšení podmínek pro vzdělávání.
Již šestým školním rokem se školy v České republice zapojují do projektu Ovoce a zelenina do škol. Základním cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol včetně dětí z přípravných tříd základních škol. Díky kvalitní práci schválených žadatelů se podařilo v roce 2014/2015 zapojit do projektu 90 % základních škol v ČR. Je třeba rovněž ocenit spolupráci jednotlivých škol v projektu Ovoce a zelenina do škol, kdy učitelé nad rámec svých běžných pracovních povinností pomáhají předávat produkty žákům a rovněž připravují doplňkové aktivity zaměřené na poznávání produktů ovoce a zeleniny, způsobu jejich úpravy ke konzumaci a vysvětlení jejich přínosu pro zdraví.  Produkty jsou dětem dodávány zdarma, bez finančního příspěvku rodičů. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, balené ovocné a zeleninové šťávy a ovocné protlaky, které neobsahují konzervanty ani přidaný cukr, sladidla, sůl či tuky.

Nástěnka

28. 5. FOCENÍ
Login
Home škola Mašovice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy