Třída III. - 4. a 5. ročník, Růžena Bětíková

Angličitna - listopad

S oběma ročníky nyní shodně probíráme přítomný prostý čas.

Děláme si systém ve skladbě anglické věty. Věnovat se tomu budeme ještě minimálně do prosince, než budeme vše bezpečně umět. Zatím se stále zabýváme trénováním kladné a záporné věty, čeká nás ještě nejtěžší otázka. Rozšiřujeme si slovní zásobu o další a další slovesa, začneme také příslovce času.

Teprve potom začnou čtvrťáci 4. lekci a páťáci 8. lekci.

Informace o platbách pro rodiče

1. Platba za pracovní sešity: 4. ročník

Čj Ps …………………………………44,-

Pravopis podst. jmen……………… 44,-

Přírodověda Ps ……………………108,-

Vyjmenov. slova od B do Z …….      35,-

Ma 4. roč. …………………………   120,-

Písanka....................................    30,-

Celkem …………………………381,- Kč

 

5. ročník

Čj Ps ………………………………………88,-

Ma 5. ro…………………………………..  120,-

Písanka ……………………………………. 30,-

Vl Ps ………………………………… …...108,-

Přírodověda Ps …………………… ….    52,-

Celkem ………………………………… ..398,- Kč

 

2. Příspěvek na žáka…………………100,- Kč za rok

3. Divadlo + cesta.…………… ……..450,-

4. Plavání + pomůcky + cesta ……870,-

5. družina 50 Kč za měsíc, vybíráme 200,- Kč do prosince.

 

 

Důležité informace

- do středy budou mít žáci za sebou 4 vyučovací hodiny, přespolní mohou odjíždět v 11:35 autobusem z Mašovic

- další dny již vyučování podle rozvrhu

- v pátek 15.9. bude konec vyučování v 11:30, žáci mohou odjíždět opět autobusem v 11:35, družina je v tento den do 14 hodin

- vyučování začíná každý den v 7:45, končí v 12:20, v úterý v 13:35

- v prvním týdnu je nutné si přinést do školy přezůvky, ručník, kufřík do Vv, Tv úbor, krabici papírových kapesníků a tekuté mýdlo

- platby za pracovní sešity je nutno uhradit do 16. září, platbu za divadlo do konce září, 4. ročník bude jezdit od dubna do plavání, platba plavání do konce měsíce ledna

- nově je zavedena na škole platba 100 Kč jako příspěvek na žáka /je určena na sladkosti, odměny při soutěžích apod., prosíme o platbu do konce září/

- nabídka kroužků bude v tomto týdnu uvedena na stránkách školy, na začátku příštího týdne ji obdrží žáci, činnost kroužků od října

- v ŽK je nutné vyplnit osobní údaje dítěte a zákonných zástupců, dále je nutný podpis rodičů na vlepeném listu, kde jsou uvedeny povinnosti zákonných zástupců / mezi stranami 30 - 31/

- na konci prvního týdne budeme kontrolovat obalení učebnic, nové sešity a pracovní sešity s dětmi obalte nejpozději do 15. září

- v pátek dne 15. září proběhne na naší škole Lesní den, děti si neberou učebnice, ale vezmou si sportovní oblečení a obuv, v případě deštivého počasí akce proběhne v náhradním termínu

- dne 26. září se uskuteční sběr papíru, žáci si vezmou na sebe starší oblečení a mašovické děti přivezou vozíky

- dne 29. 9. bude ředitelské volno, dále pak před Vánocemi 22.12., 30.4. a 7.5. 2018

- dne 21. října se uskuteční zájezd do Prahy, tentokrát s rodiči /jeden rodič může mít na starosti až tři děti, nemusí být vlastní/. Odjezd v 8 hodin od školy, od 11 do 13 hodin individuální prohlídka Prahy či nákupy, od 14 hodin do 16:30 návštěva muzikálu Ať žijí duchové v Kongresovém centru v Praze, poté odjezd domů, celková cena 930,- Kč. Zájemci se co nejdříve nahlásí p. ředitelce, počet míst v autobuse je omezený. Možno vzít i staršího sourozence.

Mgr. Bětíková Růžena, tř. uč.

Nástěnka

Středa 27. 6.
MINIOLYMPIÁDA
Pátek 29. 6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Úterý 26. 6.
ŠKOLNÍ VÝLET
Login
Home škola Mašovice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy