Login
Položek: 11-20 z celkem: 270   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  

Archiv

Výuka od 4. ledna, rodičovské schůzky

Vážení rodiče,

z důvodu nařízení vlády bude vyučování od 4. ledna probíhat pro 1., 2. a 3. ročníky prezenčně ve škole, žáci 4. a 5. ročníku se budou vzdělávat distančně podle rozvrhu, který naleznete níže.

Zároveň berte, prosím, na vědomí, že plánované rodičovské schůzky nebudou z výše uvedených důvodů probíhat fyzicky v budově školy, ale do 12. ledna obdržítě písemný přehled hodnocení emailem od svých třídních učitelek. V případě nutnosti se domluvíte na individuální konzultaci telefonicky, nebo emailem.

Děkujeme za pochopení.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Vážení rodiče,

z nařízení vlády bude bohužel posledním vyučovacím dnem v letošním roce pátek 18. prosince. Od pondělí zůstávají děti doma na prodloužených vánočních prázdninách. O předvánočních třídních besídkách se dozvíte od třídních učitelek Vašich dětí.

Mikuláš

MikulášV pátek 4. prosince zavítal na naši školu Mikuláš se svým doprovodem.

Tentokrát nebyl takový, na jakého jsme zvyklí a jak si ho pamatujeme z minulých let. Čerti tentokrát nesměle postávali v koutě, sem tam některý vystrčil růžky a zlehounka zablekotal. To když Mikuláš spravedlivě sčítal hříchy dětí. Andělé nezpívali, přesto zvládli obdarovat všechny děti. Balíček se sladkostmi  a s ovocem se zasloužili úplně všichni. Minimálně za to, jak krásně zvládli výuku na dálku.

Děkujeme všem žákům páteho ročníku za vzornou přípravu této akce.

Vyučování od 30. listopadu

Vážení rodiče,

od pondělí 30. listopadu se k prezenční výuce vrací také žáci 4. a 5. ročníku. Všechny děti se budou vzdělávat podle platného rozvrhu, který obdržely na začátku školního roku. Tělocviky a hudební výchovy přizpůsobíme nařízením MŠMT, případně tyto hodiny věnujeme procvičování hlavních předmětů.
Všichni žáci budou mít s sebou roušku a sáček. 

V pátek 4. prosince budou děti dostávat mikulášské balíčky.

Před Vánocemi NEBUDE ředitelské volno. 

Pondělí 21. prosince: VÁNOČNÍ TVOŘENÍ - 4 vyučovací hodiny
Úterý 22. prosince: VÁNOČNÍ BESÍDKY jednotlivých tříd (rozdávání dárečků, pohoštění, hry, soutěže, pohádky) - 4 vyučovací hodiny

Návrat 1. až 3. ročníků do škol od 18. listopadu

Vážení rodiče,

od 18. listopadu se do škol vracejí žáci 1. a 2. tříd ZŠ, včetně žáků vyšších ročníků 1. stupně, kteří jsou zařazeni do stejné třídy v sysrému malotřídních škol. 

Pro naši školu tedy platí, že do školy se vracejí děti 1., 2. a 3. ročníku.

4. a 5. ročník se nadále vzdělává distančně.

Nové rozvrhy budou platit od středy 18. listopadu. Pro 4. a 5. ročníky budou k dispozici zde, na webových stránkách školy, s rozvrhy 1. až 3. ročníku Vás seznámí třídní učitelky.

Stravování

Pokud budete chtít, aby se vaše dítě v době distanční výuky stravovalo ve školní jídelně, je nutné jej přihlásit telefonicky vždy den předem do 10 hodin. Kontakt naleznete v záložce Školní jídelna. Ostatní děti mají obědy automaticky ohlášené.

Informace k distanční výuce

Vážení rodiče,

věnujte pozornost těmto informacím, které se týkají distančního vzdělávání nařízeného od středy 14. října včetně. Na přípravu máme minimum času, proto buďte, prosím, tolerantní a dodržujte těchto pár bodů, které nám pomůžou situaci co nejlépe zvládnout:

1. Distanční výuka je pro všechny žáky povinná.

2. Stále nemáme přihlášeny všechny žáky do systému Microsoft Teams. Abychom byli schopni zahájit online výuku, je nutné, abyste své děti zaregistrovali nejpozději do čtvrtka 15. října. Přístupové údaje jsme všem rozdali s detailními informacemi.

3. Během následujících dvou dnů vypracujeme rozvrh hodin, který bude platit od pondělí 19. října a kdy se s dětmi budeme setkávat online. Je třeba zohlednit nařízení vlády (např. nepřekračovat 2 hodiny online denně), výuku mladších i starších sourozenců, technické možnosti rodin atd. Rozvrhy hodin budou od čtvrtka k dispozici na stránkách školy a stránkách tříd.

4. Rozvrh hodin bude provizorní, v případě, že by se nařízená opatření protáhla, je možné, že dojde k úpravám.

5. V pátek 16. října proběhne zkušební online hovor s jednotlivými třídami, kdy doladíme technické záležitosti a případné obtíže. Prosíme všechny žáky, aby byli u svých počítačů od 7:45 hodin a vyčkali na hovor. Mladší děti budou potřebovat asistenci rodičů.

6. Důrazně prosíme všechny rodiče, aby denně sledovali stránky svých tříd, kde budete mít pro kontrolu přehled učiva a úkoly, které budou děti plnit samostatně. Nejdůležitějším informačním kanálem budou ale Teams, kde budeme s dětmi komunikovat každý den online, abychom minimalizovali zátěž pro rodiče.

7.  Při přihlášení do Teams doporučujeme používat vyhledavač Google Chrome. Do telefonů a tabletů je potřeba aplikace, kterou Vám systém přímo nabídne.

8. Do konce tohoto týdne mají děti zadánu a vysvětlenu práci, vše najdete na stránkách jednotlivých tříd. Prosíme rodiče 1. až 3. ročníků, aby sledovali  už dnes třídní stránky.

9. Připomínáme postup při přihášení (v případě, že už máte nové heslo):

- Microsoft 365 přihlášení

- Zadat jméno a heslo

- najít si ikonku T (Teams), odkliknout

- čekat na hovor

10. Potvrzení OČR bude vydávat ve škole paní ředitelka v pondělí a ve čtvrtek od 14:00 do 14:30 hodin.

Výuka v pátek 25. 9.

Vážení rodiče, 
v pátek 25. září bude výuka na naší škole probíhat řádně podle rozvrhu. Ředitelské volno mít nebudeme.

Kroužky v letošním školním roce

Vážení rodiče,

na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví a po vyhodnocení zhoršující se epidemiologické situace jsme se rozhodli v letošním školním roce kroužky prozatím nenabízet. Pokud se situace zlepší, kroužky ve škole opět začnou fungovat.

Děkujeme za pochopení.

Chronicky nemocné děti - aktualizace doporučení

Vážení rodiče,

přinášíme Vám aktuální informaci schválenou epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020:

V případě chronického respiračního onemocnění dítěte (astma, chronická rýma, alergické onemocnění) nově toto potvrzení nevydává pediatr, ale zákonný zástupce dítěte. Ten předloží škole Čestné prohlášení, ke kterému může na základě svého rozhodnutí přiložit kopii zprávy zodborné poradny, kam dítě s tímto onemocněním dochází.

Vzor čestného prohlášení ukládáme do dokumentů, kde je k dispozici ke stažení.

Položek: 11-20 z celkem: 270   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  

Nástěnka

obrázek
Od 27. března začíná PLAVECKÝ VÝCVIK pro žáky 3., 4. a 5. ročníku
obrázek
4. dubna ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU
Home škola Mašovice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy