Login
Položek: 1-10 z celkem: 270   začátekzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  

Archiv

Ohlédnutí za prvním školním dnem

Ohlédnutí za prvním školním dnemJak to vypadalo 1. září ve škole.

INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021

Vážení rodiče,

v pondělí 12. dubna se do školy vrací všichni žáci naší školy. Vzhledem k tomu, že jsme školou málotřídní do 75 žáků, netýká se nás rotační systém. Všechny děti tedy nastupují k plné docházce dle původního rozvrhu.

Z rozhodnutí MŠMT ČR budou všichni žáci, kteří se neprokáží potvrzením o prodělaném onemocnění koronavirem, testováni každé pondělí a čtvrtek v budově víceúčelového hřiště vedle školy (testovací stanoviště). Testování proběhne pomocí testovací sady Singclean SARS-CoV-2.

Jedná se o neinvazivní (nebolestivé) vyšetření z přední části nosu. Všem žákům budou asistovat zaměstnanci školy (použití roztoku na vzorek, odečtení výsledků atd.), samotný stěr z nosu ale budou provádět děti bez fyzického kontaktu s jinou osobou.

Abychom minimalizovali časové ztráty při samotné výuce, prosíme všechny rodiče o maximální spolupráci a dodržení následujícího harmonogramu příchodu k testovacímu stanovišti:

Mašovické děti - testování mezi 7:00 – 7:20 hod.

Přespolní žáci - testování od 7:20 do 7:30 hodin.

Děti navštěvující ranní družinu – testování mezi 6:30 a 7:00 hodin.

Od 7:00 hodin již není možný příchod do družiny. Příchod do družiny bude možný  zadním vchodem.

Po samotném testování budou všechny děti čekat 15 minut na výsledek testu na hřišti školy (v případě nepříznivého počasí v určených prostorách školy), při negativním výsledku pokračují dále do svých tříd.

Veškeré informace o průběhu testování, postupu při pozitivním výsledku i instruktážní video najdete na přiloženém odkazu:

 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

Všechny děti budou mít ve škole chirurgickou roušku, při příchodu do školy a na oběd proběhne desinfekce rukou. V průběhu dne budou děti používat antibakteriální mýdlo. Každé dítě bude mít u sebe svůj ručník. V družině budou děti opět rozděleny podle tříd, na obědech se jednotlivé třídy nebudou potkávat.

 Poslední poznámka se týká odpolední družiny. Z organizačních důvodů bude družina pro 4. a 5. ročník pouze do 14:30 hodin. Ostatní žáci mohou v družině pobývat až do 15:45 hodin.


Děkujeme všem rodičům za pochopení a spolupráci.

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do prvního ročníku proběhne dne 8. dubna od 14 hodin. Přesný čas Vám bude sdělen v pozvánce.

Na všechny děti se těší kolektiv ZŠ Mašovice

Výuka 4. a 5. ročníku od 1. března 2021

Všichni žáci 4. a 5. ročníku mají rozpis vyučování na následující týden v osobním chatu v Teams. Prosím, zkontrolujte.

Stravování v průběhu distanční výuky

Prosíme rodiče, kteří by měli zájem o odebírání obědů ze školní jídelny v průběhu distančního vzdělávání, aby telefonicky kontaktovali vedoucí školní jídelny, paní Auerovou.
V případě, že se sejde alespoň 10 zájemců o stravování, školní jídelna by obědy zajistila.

Provoz školy od 1. března 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST žáků 1. a 2. ročníků základní školy a žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně s žáky 1. nebo 2. ročníků.


Všechny naše děti budou vzdělávány distančním způsobem v prostředí Microsoft Teams. Třídní učitelky si zákonné zástupce dětí obešlou emailem a předají jim rozvrhy online vyučování a potřebné informace.

Anglický jazyk

Pár slov o angličtině

Výuku cizích jazyků na naší škole bereme velmi vážně. Anglický jazyk se děti začínají učit již v prvním ročníku. Vztah k cizímu jazyku si žáci budují nejprve především prostřednictvím her, písniček a nejrůznějších jednoduchých říkadel. Postupně přibývá více a více slovní zásoby a děti se začínají orientovat v gramatice, aby byly schopné komunikovat v reálných situacích: v obchodě, v restauraci, ve městě, s kamarády nebo například při cestování. Velký důraz klademe především na vzájemnou konverzaci, a to již od útlého věku dětí. Projektová činnost je nedílnou součástí výuky anglického jazyka na naší škole, stejně tak nácvik anglického divadla, který si užívají jak děti, tak vyučující.  V letošním školním roce jsou tyto aktivity bohužel značně omezeny distančním vzděláváním.

Přesto ani v době vzdálené výuky děti nezahálejí. Žáci 4. i 5. ročníku angličtinu pravidelně poctivě procvičují třikrát týdně při online výuce, konverzují, trénují poslech i čtení a své znalosti ověřují při online kvízech. Také zpracovávají nejrůznější projekty, ve kterých uplatňují jak své nabyté jazykové znalosti, tak své dovednosti počítačové.

Níže naleznete ukázku projektů dětí 4. ročníku. Ty teď online probírají 4. lekci At the ZOO v učebnici Happy Street 2. Na tento projekt se většinou děti ve škole velmi těší, protože společně vytvářejí tu nejlepší ZOO na světě. Vybírají zvířata, popisují je, umisťují pomocí předložkových vazeb na konkrétní místo a nakonec natočí video, ve kterém svou zoo anglicky představí. Bohužel o společné kreativní a tvořivé práci si letos můžeme nechat pouze zdát, proto děti zpracovaly doma alespoň první část projektu - základní popis oblíbeného zvířete. 

Ještě níže naleznete milou vzpomínku na to, jak vypadala práce na stejném projektu před 5 lety u nás na škole. Mrkněte :-)

Předávání vysvědčení

Předávání vysvědčeníPředávání pololetního vysvědčení proběhne ve čtvrtek 28. ledna.

Děti 1. až 3. ročníku vysvědčení dostanou v průběhu 4. vyučovací hodiny, do té doby probíhá výuka dle rozvrhu.

Žáci 4. až 5. ročníku si vysvědčení vyzvednou osobně v budově školy v době od 10:30 do 11:45 hodin.

Online výuka 5. ročníku se ve čtvrtek z důvodu předávání vysvědčení mladším žákům nekoná.

V pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny, online výuka není.

Položek: 1-10 z celkem: 270   začátekzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  

Nástěnka

obrázek
BESÍDKA PRO RODIČE
19. června v 16:30 hodin
v sále OÚ v Mašovicích
obrázek
ŘEDITELSKÉ VOLNO pro žáky
29., 30. června
Home škola Mašovice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy