Nabídka kroužků 2020/2021

KROUŽKY

Nabídka kroužků pro školní rok 2020/2021

 Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace je až do odvolání činnost kroužků pozastavena.

 

 

Pondělí

 

 

12:45 – 13:30 Gymnastika 

                         

12:45 – 13:30 Tvořílci

 

V. Neubauerová

 

E. Potácelová

 

Úterý

 

14:00 – 15:00  Sportovní hry

 

 

 

 

 

Středa

 

 

12:45 – 13:30 Pěvecký kroužek

12:45 – 13:30 Speciál. ped. péče

 

 

R. Bětíková

O. Kociánová

 

Čtvrtek

 

 

11:35 - 12:20 Přírodovědný 

12:45 - 13:30 Německý jazyk

 

 

O. Březovská

I. Kurková

 

Pátek

 

12:35 – 13:25 Náboženství

 

Pan Hudec

 

 

 

 

  
  

 

Německý jazyk

Německý jazyk

Kroužek německého jazyka je určen žákům 4. a 5. ročníku.  Získají v něm základy německého jazyka. Seznámí se s reáliemi německy mluvících zemí, s jejich kulturou i hospodářstvím. Hravou formou se naučí slovní zásobu a gramatiku. V pracovních sešitech budou psát, malovat, řešit křížovky, doplňovačky apod. V kroužku budou také využívat výukové programy na počítačích. Kroužek německého jazyka bude ve čtvrtek od 12:45 do 13:30 a povede jej Mgr. Ilona Kurková.

 

Florbalový kroužek

Koná se na podzim a od jara do konce školního roku na nově zřízeném hřišti za školou. Žáci se učí techniku přihrávek, útoku, pilují střelbu na bránu. Na úvod každé hodiny se důkladně rozcvičují, trénují rychlý běh, obratnost. Učí se také kolektivnímu pojetí hry. V druhé polovině kroužku hrají mladí florbalisté mezi sebou skutečný zápas. Při deštivém počasí si pouštějí herní situace na interaktivní tabuli, rozebírají jednotlivé fáze hry a sledují např. i chyby, kterých se hráči dopustili. Do florbalu by si měli nosit sportovci vlastní florbalové hokejky. Pokud si je zapomenou, je možno zapůjčit si ji ve škole.

Gymnastický kroužek

Gymnastický kroužek je určen pro pohybově nadané žákyně naší školy. Děvčata zvyšují svou ohebnost, trénují rozsahy, provádí posilovací cvičení, cviky na rovnováhu, obratnost,  akrobacii. Klademe důraz na správné držení těla a správné gymnastické postavení. Provádíme cvičení na trampolíně, žíněnkách, žebřinách a prostných. Děvčata se naučí gymnastické sestavy, které zařadíme na různá školní vystoupení. Scházet se budeme každý čtvrtek od 12:45 do 13:30 hodin. Kroužek vede Vlaďka Sajtlová.

Výtvarný kroužek Tvořílci

Kroužek Tvořílci je určen žakům 1., 2. a 3. ročníku a zaměřen bude jak na výtvarné, tak pracovní činnosti. Zkoušet budeme různé techniky a děti se seznámí s různými netradičními materiály. Vyzkoušíme si vánoční vazby z přírodnin, vyrobíme drobné dárečky, zápichy, budeme se podílet na velikonoční výzdobě, ale věnovat se budeme i malbě temperami apod. Kroužek podporuje kreativitu dětí, zručnost, jemnou motoriku. Výrobky budou sloužit k výzdobě školy, poté si je děti odnesou domů. Scházet se budeme každé pondělí od 12:45 do 13:30 hodin a kroužek povede Eva Potácelová.

Přírodovědný kroužek

Kroužek je určen žákům 1. ročníku a jeho cílem je poznávání okolní přírody, její ochrana a posilování vztahu dětí k přírodě. Vedoucí kroužku je Olga Březovská a děti se budou scházet každou středu od 11:35 do 12:20 hodin.

Příprava na mezinárodní zkoušky Cambridge

Tento anglický kroužek je určen pro jazykově nadané žáky, kteří se rozhodli na konci 5. ročníku vykonat mezinárodní Cambridge zkoušku v kategorii YLE (Young Learners English) Movers (A1). Scházet se budeme každé pondělí od 12:45 do 13:30 hodin. Pracovat budeme s učebnicí Fun for movers, škola má také k dispozici kompletní podporu brněnské pobočky Cambridge a k dispozici spoustu doplňkových materiálů. V hodinách budeme hodně mluvit, věnovat se rozšiřování slovní zásoby, pracovat s interaktivní tabulí a snažit se zorientovat v gramatických strukturách jazyka. Žáci se naučí látku, která přesahuje učivo prvního stupně ZŠ (minulý čas, stupňování přídavných jmen, příslovce atd.) a měli by být schopní aktivně komunikovat v různých konverzačních tématech. Kroužek povede Mgr. Vlaďka Sajtlová

Pěvecký kroužek

Pěvecký kroužek navštěvuje každou středu v době od 12:45 do 13:30 více než 20 hudebně nadaných dětí z naší školy. Zpíváme písničky lidové i moderní, dětské, pohádkové i folkové, doprovázíme se na ozvučné hudební nástroje, připravujeme se na různá pěvecká vystoupení v průběhu školního roku i na tradiční soutěž DOREMI. Vystupujeme nejčastěji s doprovodem klavíru, kytary a flétny. Učíme se posilovat pozitivní vztah k umění a předávat jej všem žákům naší školy i širší veřejnosti.

Dyslektický kroužek

Činnost dyslektického kroužku je zaměřena na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, pozornosti, audiomotorické koordinace, pravolevé orientace, čtenářských a řečových dovedností. K tomu slouží nejrůznější hry, doplňovačky, čtecí tabulky a cvičení na rozlišení zrakově podobných tvarů či písmen. Děti se zde učí pomocí různých didaktických pomůcek nacvičovat délku hlásek a rozlišovat měkké a tvrdé slabiky.
Hlavní snahou a cílem dyslektického kroužku je zmírnění, případně odstranění potíží, které vyvolávají problémy v učení. Proces nápravy obtíží vyvolávajících poruchy učení je dlouhodobý proces a vyžaduje velkou dávku trpělivosti ze strany dětí i vyučujících a pomoci ze strany rodičů.

Vede p. učitelka: Olga Kociánová  - kocianova.masovice@seznam.cz

Každý čtvrtek od 07:10 do 07:45 hodin

Sportovní hry

Každý týden v úterý se koná kroužek „Sportovních her“, v němž se zaměřujeme na rozvoj nových motorických dovedností a zdokonalení již naučených.  Žáci se také formou her učí vzájemné toleranci, ...
Více informací

Nástěnka

V pondělí 27. září
ŘEDITELSKÉ VOLNO
Home škola Mašovice

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy