Nabídka kroužků 2023/2024

KROUŽKY

Nabídka kroužků pro školní rok 2023/2024

 
Pondělí     12:45 – 14.15 Gymnastika (1. – 5. ročník)                                
                                       K. Fučíková 

Úterý        
12:00 – 12:45  Přírodovědný kroužek pro 1. a 2. ročník.               
                                       O. Březovská

                 12:45 – 13:30 Dramatický kroužek
                                       R. Bětíková

Středa       12:45 – 13:30 Školní časopis (1. – 3. ročník)- každý sudý týd.       

                                        Školní časopis (4. – 5. ročník) – každý lichý týd. 
                                       V. Neubauerová

                 12:45 – 13:30 Pěvecký kroužek (1. – 3. ročník)- každý lichý týd.   

                                        Pěvecký kroužek (4. – 5. ročník) – každý sudý týd.
                                       K. Sochorová 

                

Čtvrtek       12:45 – 13:30 Sportovní kroužek (1. – 3. roč.).                           
                                        O. Březovská

                   12:45 – 13:30 Německý jazyk (4. – 5. roč.).                               
                                         I. Kurková

Pátek          12:45 – 13:30 Tvořílci (2. – 3. ročník).                                       
                                        E. Potácelová

                   12:30 – 13:30 Náboženství                                                         
                                         pan Hudec
  
                

 

 

 

   
  


  

 

  
  

 

Německý jazyk

Německý jazyk

Kroužek německého jazyka je určen žákům 4. a 5. ročníku.  Získají v něm základy německého jazyka. Seznámí se s reáliemi německy mluvících zemí, s jejich kulturou i hospodářstvím. Hravou formou se naučí slovní zásobu a gramatiku. V pracovních sešitech budou psát, malovat, řešit křížovky, doplňovačky apod. V kroužku budou také využívat výukové programy na počítačích. Kroužek německého jazyka bude ve středu od 12:45 do 13:30 a povede jej paní učitelka Kurková.

 

Gymnastický kroužek

Gymnastický kroužek je určen pro pohybově nadané žákyně naší školy. Děvčata zvyšují svou ohebnost, trénují rozsahy, provádí posilovací cvičení, cviky na rovnováhu, obratnost,  akrobacii. Klademe důraz na správné držení těla a správné gymnastické postavení. Provádíme cvičení na trampolíně, žíněnkách, žebřinách a prostných. Děvčata se naučí gymnastické sestavy, které zařadíme na různá školní vystoupení. Scházet se budeme každý čtvrtek od 12:45 do 13:30 hodin. Kroužek vede paní učitelka Neubauerová.

Výtvarný kroužek Tvořílci

Kroužek Tvořílci je určen žákům 1. - 5. ročníku a je zaměřen jak na výtvarné, tak pracovní činnosti. Zkoušet budeme různé techniky a děti se seznámí s různými netradičními materiály. Vyzkoušíme si vánoční vazby z přírodnin, vyrobíme drobné dárečky, zápichy, budeme se podílet na velikonoční výzdobě, ale věnovat se budeme i malbě temperami apod. Kroužek podporuje kreativitu dětí, zručnost, jemnou motoriku. Výrobky budou sloužit k výzdobě školy, poté si je děti odnesou domů. Scházet se budeme každý pátek od 12:45 do 13:30 hodin a kroužek povede paní Potácelová.

Přírodovědný kroužek

Kroužek je určen žákům 1. ročníku a jeho cílem je poznávání okolní přírody, její ochrana a posilování vztahu dětí k přírodě. Vedoucí kroužku je Olga Březovská a děti se budou scházet každé úterý od 11:35 do 12:20 hodin.

Pěvecký kroužek

Pěvecký kroužek navštěvuje každé pondělí v době od 12:45 do 13:30 více než 20 hudebně nadaných dětí z naší školy. Zpíváme písničky lidové i moderní, dětské, pohádkové i folkové, doprovázíme se na ozvučné hudební nástroje, připravujeme se na různá pěvecká vystoupení v průběhu školního roku i na tradiční soutěž DOREMI. Vystupujeme nejčastěji s doprovodem klavíru, kytary a flétny. Učíme se posilovat pozitivní vztah k umění a předávat jej všem žákům naší školy i širší veřejnosti. Kroužek vede paní ředitelka Bětíková.

Sportovní kroužek

Každý týden ve středu se bude konat kroužek „Sportovních her“, v němž se zaměřujeme na rozvoj nových motorických dovedností a zdokonalení již naučených.  Žáci se také formou her učí vzájemné ...

Nástěnka

obrázek
FOCENÍ
18. června
Home škola Mašovice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy