Login

Aktuálně z naší školy

Ředitelské volno

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálním doporučením MŠMT a také vzhledem k žádostem některých z Vás jsme se po zvážení všech okolností rozhodli na pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. vyhlásit původně plánované ředitelské volno. Vysvědčení tak děti dostanou v pátek 26. června.

Ředitelka školy, Mgr. Růžena Bětíková

Návrat do školy

Dne 25.5.2020 se žáci mašovické školy po více jak dvouměsíční pauze vracejí do výuky. Z celkového počtu žáků zůstávají v domácí výuce 3 žáci, 93 procent žáků se vrací. Tak vysoké číslo oproti jiným školám je dáno tím, že ve třídách děti zůstávají se svými učitelkami, na které jsou zvyklé a budou pokračovat ve výuce, nejedná se pouze o "hlídání". V případě malotřídních škol ve třídách průměrně právě 15 žáků. Samozřejmě nás čekají náročná hygienická opatření. Nástup na výuku mají třídy v pětiminutových intervalech, rozdílně bude realizována i velká přestávka a konce vyučování jednotlivých tříd. Všechny děti se do školy dle slov rodičů velmi těší. Dojaly nás některé děti již na začátku pandemie 11. března, když byl  dětem oznámen nástup do domácí výuky. Větší část z nich se k našemu překvapení vůbec neradovala, u mnohých došlo i na slzičky. Paní učitelky se na všechny děti už moc těší. 
Mgr. Bětíková Růžena, ředitelka školy

Výuka za časů coronaviru

 

   Škola v Mašovicích vzdělává v současné době necelých 50 žáků prvního stupně.

Naše škola je mezi veřejností známá svou rodinnou a přátelskou atmosférou. Plní významnou funkci v kulturním životě v obci, téměř všechny děti bez výjimky se během školního roku zapojují do spousty veřejných akcí v obci, několikrát do roka škola pořádá hojně navštěvovaná a vždy pečlivě a s láskou připravovaná vystoupení pro veřejnost, při kterých děti baví nejenom své rodiče, ale také starší spoluobčany, mnoho přátel školy i bývalých žáků. Pěvecká, gymnastická i divadelní představení v češtině i angličtině jsou vyhlášená i v přilehlých obcích, z nichž děti do škol dojíždějí.

   V této nelehké době velmi svižně naše škola zareagovala na potřeby dětí a rodičů. Naše žáky jsme pravidelně vzdělávali prostřednictvím videovýuky po skupinkách již od března, kdy se po prvňáčcích a druháčcích postupně zapojily i další ročníky.

V době, kdy velké školy teprve začínaly s videovýukou svých žáků, měli jsme na naší škole za sebou už spoustu hodin online. Děti tak denně viděly své paní učitelky z českého jazyka, matematiky i anglického jazyka a také sebe navzájem, což bylo pro ně velkým povzbuzením, protože neztratily sociální kontakt. Videovýuka byla zpestřena online kvízy, prezentacemi, hlasovými zprávami nebo interaktivními pracovními listy. Výukové materiály většina učitelek obětavě rozvážela i dětem do Lukova, Podmolí a Bezkova.

   Jsme velmi rádi, že nás podpořili také rodiče žáků, kteří pro své děti zajistili notebooky, telefony a sluchátka, pravidelně se školou komunikovali, s dětmi pracovali  a povzbuzovali  nás. Věříme, že díky spojenému úsilí pro nás návrat do školy bude o něco jednodušší a zameškané učivo minimální. Snad jsme se tedy s nelehkou situací vyrovnali se ctí!

Organizace výuky od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

v následujících dnech Vás budou kontaktovat třídní učitelky dětí, aby Vás seznámily s oraganizací vyučování od 25. května 2020. Níže naleznete Výtah z Manuálu MŠMT a dokumenty Organizace nástupu do školy, Oznámení rodičů o účasti dítěte v prezenční výuce a Čestné prohlášení. 
Prosíme, abyste si vše důkladně pročetli a dále postupovali podle instrukcí třídních učitelek. 

Děkujeme!


Knižní katalog

Vážení rodiče,

pokud byste měli zájem o objednávku knih z katalogů, které děti dostaly, kontaktujte prosím paní Březovskou na emailové adreseolga.brezovska@seznam.cz

Knihy přijdou po skončení mimořádných opatření. Děkujeme za pochopení.

Možnosti domácího procvičování učiva

Vážení rodiče,


děti mohou učivo procvičovat online i na následujících stránkách:

NOVÁ ŠKOLA1. https://www.nns.cz/blog/2. Online cvičení (sloupec na levé straně)3. Zadat ...
Více informací

Organizace domácí výuky během vyhlášeného nouzového stavu

Vážení rodiče,
 
níže si prosím přečtěte informace, které se týkají organizace domácí výuky během vyhlášeného nouzového stavu:
 
1. Výuka bude probíhat formou domácí přípravy. Vyučující Vám budou k dispozici on-line prostřednictvím svých třídních webových  stránek, mailu nebo telefonu.

2. Vyučující starších žáků (3. - 5. ročníku) budou zadávat žákům domácí přípravu z daného předmětu formou odkazů na učebnice, pracovní sešity,  online výukové aplikace apod. Některé domácí úlohy budou mít pouze informativní charakter, na některé bude vyučující očekávat elektronickou odpověď. Ke všemu budou učitelé pochopitelně poskytovat konzultace v případě nutnosti vybraným komunikačním kanálem (telefon, e-mail). Učivo je rozplánováno vždy na týden po jednotlivých dnech. Vyučující 1. a 2. ročníku je s rodiči dohodnuta na online výuce.

3. Prosíme tímto rodiče, aby v tomto nelehkém období kladli co možná nejvyšší důraz na kontrolu práce a přípravy svých dětí dle zadaných úkolů, aby pak následný přechod na běžnou výuku byl co nejméně problematický a s co nejmenším časovým skluzem.

4. Na stránkách školy a  tříd budete mít odkazy a manuál k používání zpřístupněných webových stránek, na kterých si děti mohou učivo procvičovat.

5. Jednotlivé paní učitelky Vám mohou odeslat pracovní listy pro děti k domácímu procvičování. Každá vyučující si své rodiče obešle emailem. V případě, že nemáte možnost si materiál vytisknout, dohodne se s Vámi vyučující na možnostech předání.

6. Provoz školy pro osobní navštěvu je možný po dohodě emailem nebo telefonicky. 

Vyučující jsou Vám k dispozici na těchto emailových adresách:

zsmasovice@email.cz - paní ředitelka Bětíková
v.sajtlova@gmail.com
Kurkova.Ilona@seznam.cz
kocianova.masovice@seznam.cz

Organizace výuky během mimořádných opatření

Vážení rodiče, 

od pondělí 16. března bude na stránkách jednotlivých tříd aktualizováno učivo na domácí samostudium na jednotlivé dny. Velmi Vás prosíme o součinnost a podporu při domácí přípravě děti. K dispozici jsou Vám také telefonické a emailové kontakty jednotlivých vyučujících, se kterými společně projednáváme další kroky. 

Jakmile obdržíme oficiální informace o dalším výhledu jednotlivých opatření, budeme Vás okamžitě informovat.

Děkujeme.

Mimořádná opatření

Vážení rodiče,

od zítřka 11. 3. 2020 je naše škola z nařízení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z preventivních důvodů uzavřena až do odvolání.
Veškeré podrobnosti byly sděleny telefonicky, prosíme, abyste průběžně kontrolovali stránky školy a stránky tříd, na které vkládáme aktuální informace a přehled učiva.

Zároveň jsou Vám učitelé k dispozici na svých telefonních číslech a emailech. 

Plánované březnové akce jsou z výše uvedených důvodů zrušeny, o ostatních akcích budete včas informováni třídními učitelkami Vašich dětí.

Ti rodiče, kteří budou potřebovat pro svého zaměstnavatele potvrzení o ošetřování člena rodiny, v tomto případě dítěte do 10 let, si mohou pro potvrzení přijít do školy po dohodě s paní ředitelkou. Prosím o kontakt buďto telefonicky, nebo na email zsmasovice@email.cz.

Děkujeme.

Mgr. Bětíková

Plánované akce

12. března

Můj volný čas a já – preventivní program v SVČ ve Znojmě pro 4. ročník - Zrušeno!

19. března

DOREMI, 16:00 hodin v sále OÚ v Mašovicích - Zrušeno!

30. března – 3. dubna

Barevný týden

1. dubna

Zápis do prvních tříd, 13:30 – 16:30 hodin

15. dubna

Divadlo Znojmo

17. dubna

Plavání 3. a 4. ročníku (začátek kurzu)

21. dubna

Sběr papíru v obci, první dvě vyučovací hodiny

4. května

3D kino - výukový program

20. května

Divadlo Znojmo

21. května

Besídka pro maminky, 16:30 hodin v sále OÚ

1. června

Návštěva představení ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou: Čaroděj ze země Oz. Jedou přihlášení žáci.


 

Oznámení

Vážení rodiče,

předáváme Vám důležité informace vydané MŠMT k aktuální situaci šíření koronaviru v ČR:

Praha, 1. března 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Všechny děti ve škole byly poučeny o správné hygieně a důležitých preventivních opatřeních.

Zároveň v souvislosti s probíhající epidemií chřipky v České republice Vás prosíme, abyste své děti, pokud kašlou, mají teplotu nebo zažívací potíže, neposílali do školy, ale nechali je doma vyležet. Děkujeme.

V závislosti na doporučených opatřeních, mezi která patří nezdržování se v uzavřených prostorách s velkým množstvím lidí, budeme nuceni zrušit plánovaný zájezd do Prahy na muzikálové představení. V současné době vyjednáváme s divadlem podmínky storna zájezdu. O dalších krocích Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Bruslení

BrusleníKdyž nejde zima k nám, musíme jít zimě naproti. 
Kde jsou ty časy, kdy jsme v rámci tělesné výchovy chodívali bruslit na zamrzlý mašovický rybník. 
Poslední roky nám zima bohužel nepřeje, proto jsme se rozhodli, že si za ledovým povrchem zajedeme do Znojma. 
Odpolední akci na kluzišti si děti velmi užily a pokud bude příležitost, zase se ji rádi zopakujeme.

English day

English day
Středa 18. prosince proběhla na naší škole ve znamení angličtiny.

Od rána do školy proudili žáčci oblečení v modrých kalhotách a bílém tričku, aby si vyzkoušeli, jaké by to bylo nosit jednotnou školní uniformu.

Ráno jsme se sešli všichni společně v jedné třídě, kde už na nás čekali páťáci, kteří si v hodinách informatiky a anglického jazyka připravili powerpointové prezentace o slavných osobnostech anglických nebo amerických dějin. Většině páťáků se velmi pěkně podařilo shrnout ty nejdůležitější informace například o kapele Beatles, spisovatelce J. K. Rowlingové, královně Alžbětě II. a dalších. Nebylo vůbec jednoduché informace podat tak, aby děti zaujaly mladší spolužáky a ti všemu porozuměli. Jak ale ukázaly výsledky zábavného kvízu, odnesli si všichni spoustu zajímavých informací

Odměnou za soustředění při vstřebávání informací nám byla chutná anglická snídaně, kterou nám paní kuchařky naservírovaly ve školní jídelně. Děti ochutnaly ham and eggs, toasty s pomerančovou marmeládou, arašídové máslo, karamelové máslo s čokoládovými hoblinkami, octové brambůrky i čaj s mlékem. Nezbylo vůbec nic, takže jsme si jisti, že až děti na druhém stupni navštíví například Londýn a budou mít možnost být ubytovaní v hostitelské rodině, budou připraveni na to, co k snídani dostanou, a že jim bude chutnat.

Po snídani nás čekala nejtěžší část dne, a  to pečení muffinů s čokoládou. Celým postupem nás opět provedli páťáci, kteří mladší spolužáky anglicky učili názvy jednotlivých ingrediencí, které jsme postupně zpracovali v těsto. Všechny děti se vystřídaly u míchání i naplňování formiček. Výsledek se na první pohled krásně vydařil. Jak ale muffiny chutnají, budeme mít možnost posoudit zítra během velké přestávky, kdy si děti výsledek svého snažení snědí ke svačince.

Ve druhé části vyučování se děti dohodly na společných výstupech, které vytvoří. Prvňáčci vyrobili vlajku Velké Británie, o které už teď víme, že se jí říká Union Jack. Druháci společně nakreslili a vystřihli pexeso. Třeťáci a čtvrťáci pracovali na Bradavicích Harryho Pottera a páťáci vytvořili prostředí z Knihy džunglí s hlavními postavami příběhu.

Poslední vyučovací hodinu jsme se sešli v tělocvičně, abychom si svoje projekty představili a společně zazpívali písničky Father Christmas a My Bonnie is over the ocean.

Jsme velmi rádi, že si děti tento netradiční způsob vyučování užily, prakticky si vyzkoušely upéct oblíbený moučník podle anglického receptu, ochutnaly alespoň částečně to, co je pro Brity u snídaně typické, a společně byly schopny vytvořit zajímavý projekt. Pokud vše půjde podle plánu, ve druhém pololetí si obdobnou akci zopakujeme a budeme se tentokrát věnovat němčině. 

Fotogalerie

Vánoční besídka

Vánoční besídkaVe čtvrtek 12. prosince jsme se jako již každý rok před Vánocemi sešli v sále OÚ v Mašovicích, abychom si zkrátili nekonečné čekání na Ježíška a potěšili všechny rodiče a přátele školy příjemnou hodinkou plnou tance, zpěvu, básniček i divadla. 
Všechny děti celý prosinec pilně trénovaly a nacvičovaly, aby se na mašovickém pódiu blýskly. A že se jim to povedlo!

Diváci v sále tleskali prvňáčkům i duháčkům, kteří si se svou paní učitelkou připravili pásmo tanečků a básniček, i veršovanou pohádku Paleček a jeho kamarádi.

Děti třetího a čtvrtého ročníku zase překvapily všechny přítomné v sále svým anglickým divadlem Cinderella. Kromě náročného anglického textu zazpívaly také spoustu českých písniček z pohádky O Popelce a zatančily několik tanečků. Jejich herecké výkony, angličtina i nadšení si vysloužily zasloužený dlouhý potlesk.

Páťáci svým pásmem Vánoční poutník přivedli všechny diváky v sále k zamyšlení nad skutečným významem Vánoc, který nabádá k návratu k tradici, pokoře a rozjímání.

V průběhu večera zaznělo několik písní pěveckého kroužku, jako například Půlnoční, Vondráši, Matóši, Mějme se rádi a další.

Součástí besídky byl také tradiční vánoční jarmark, kde si rodiče dětí měli možnost zakoupit výrobky, na kterých žáci naší školy pracovali v průběhu prosince. 

Celá vánoční besídka se nesla v přátelském duchu, děti si vystupování moc užily, my učitelé jsme byli pyšní na to, jaké máme šikovné žáky, a věříme, že Vy, rodiče, jste pyšní na to, jak šikovné Vaše děti jsou!

Přejeme Vám všem krásné a kouzelné Vánoce, klid a pohodu v kruhu Vám nejbližších, dětem radost z dárečků i pohádek a nám všem do nového roku hlavně pevné zdraví, abychom se společně setkali zase za rok!


Mikuláš

MikulášVe čtvrtek 6. prosince nechodil v Mašovicích a okolí Mikuláš s čerty jenom v podvečer, ale zavítal v průběhu vyučování také k nám do školy. A nepřišel s prázdnou. Kromě Knihy hříchů měl pro každého žáčka přichystaný balíček s ovocem a sladkostmi, které si děti musely zasloužit básničkou nebo písničkou. Čertovský rej pokračoval ještě v odpolední družině, ve které si děti užily pod maskami spoustu legrace.
Na závěr děkujeme všem páťákům za skvěle připravenou dopolední akci!

Co je English day?

Co je English day?


Celoškolní projekt English day neboli Anglický den jsme pro děti naplánovaly na závěrečný předvánoční týden. Níže se dočtete, na co je zaměřený a co se při něm děti naučí.

Tento projekt je zaměřený na aktivní získávání informací o Velké Británii a prostupuje všemi předměty.

Cílem je získání povědomí o anglické kultuře a školství, o životě v rodinách, významných památkách a osobnostech. Žáci budou pracovat ve skupinkách, spolupracovat napříč ročníky. Vše si vyzkoušejí, ochutnají, vytvoří.

Pro všechny žáky připravíme typickou anglickou snídani. Děti si vypijí čaj s mlékem a vyzkoušejí něco z typických anglických jídel – ham and eggs, toasty s pomerančovou marmeládou nebo arašídovým máslem, octové brambůrky, sušenky a jiné. Děti nemusejí mít tento den do školy svačinku.

Žáci pátého ročníku seznámí mladší spolužáky prostřednictvím powerpointových prezentací s nejvýznamnějšími osobnostmi anglických (amerických) dějin a jejich znalosti ověří pomocí zábavného kvízu. Na svých prezentacích pracují průběžně v hodinách informatiky.

Součástí projektového dne bude také příprava čokoládových muffinů a anglických máslových sušenek, při které se naučíme spoustu nových anglických slovíček týkajících se jídla, surovin a pracovních postupů.

Naučíme se všichni společně několik nových písniček v anglickém jazyce a spoustu slavných anglických písní si také poslechneme.

Na závěr dne si každá třída zvolí svůj vlastní praktický výstup, který předvede všem žákům školy.

Prosíme, aby děti v tento den přišly do školy v modrých riflích a bílém tričku. Vyzkoušíme si tak prakticky, jak by to vypadalo, kdybychom ve škole měli uniformy. Děti budou potřebovat pouze pozdro.

Projekt je naplánován na 5 vyučovacích hodin, poté výuka končí. Pěvecký kroužek tento den není.

Co nás čeká do Vánoc

Co nás čeká do Vánoc

12. 12. – Generální zkouška na VÁNOČNÍ BESÍDKU, 4 vyučovací hodiny, nejsou kroužky

12. 12. – Vánoční besídka v 16:30 hodin. Sraz v sále OÚ v Mašovicích v 16:15 hodin. 

16. 12. – Výuka dle rozvrhu

17. 12. – Promítání pohádky Hodinářův učeň ve znojemském kině, poté bude následovat návštěva vánočních trhů ve Znojmě. Domů přijedeme v 11:30 hodin, poté konec vyučování

18. 12. – English day – tento celoškolní projekt bude trvat 5 vyučovacích hodin, poté konec vyučování, pěvecký kroužek není. 

19. 12. – Tematická výuka zaměřená na Vánoce, v družině vánoční tvoření, 1. a 2. ročník bude mít třídní vánoční besídku

20. 12. – třídní vánoční besídka pro 3. - 5. ročník. Zpívání u stromečku, rozdávání dárečků

Tajemství lesa

Tajemství lesa

Letošní téma školy, "Krajina mého domova", nás podnítilo k vytvoření třídního projektu "Tajemství lesa". Rozhodli jsme se opustit školní lavice a prozkoumat les v okolí naší obce. Děti se moc těšily a počasí nám přálo. Jak už to na podzim bývá, les se zpočátku schovával v mlhavém oparu, což ale nikomu z nás nepřekáželo v plnění nejrůznějších úkolů. Než jsme vyrazili, poslechli jsme si pohádku O Kaštánkovi. V terénu jsme se učili poznávat lesní stromy, keře a jejich plody. Ve skupinkách jsme se pokusili napsat a namalovat, co patří k lesu. S pomocí klacíků a listů skládali prvňáčci známá písmena a druháčci slova. Vysvětlili jsme si, co znamenají letokruhy a pokusili jsme se je nakreslit a také spočítat. Z přírodnin jsme vytvářeli obrázky a úkryty pro živočichy nebo lesní skřítky. Každá skupina vymyslela a připravila pro ostatní děti jednu pohybovou aktivitu, skoky a slalom mezi přírodninami, posilování a běh. Na závěr projektu jsme si společně vyrobili podzimní věnec z listů.

Kyselý déšť a rostliny

Kyselý déšť a rostliny

V hodině přírodovědy jsme se pokusili odpovědět na otázku: Jak působí tzv. kyselý déšť na rostliny. Vysvětlili jsme si význam tohoto pojmu a pustili jsme se do pokusu. Vytvořili jsme tři skupiny, přičemž každá skupina si na školním pozemku vyryla jednu rostlinku, kterou zasadila do malého květináče. Připravili jsme si tři různé zálivky, mírně kyselou - A, vodu – B a silně kyselou – C. Rostliny jsme zalili a během týdne pozorovali. Zjistili jsme, že rostlina v silně kyselé půdě nedokázala růst, uvadla a uschla. Nejlépe se samozřejmě dařilo rostlince zalévané pouhou vodou.

Provoz školy ve středu 6. listopadu

Váženi rodiče,

ZŠ Mašovice se ke stávce 6. listopadu nepřipojí. Ve středu bude probíhat výuka dle rozvrhu.

ZPRÁVA O DÝŇOVÉ STEZCE ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU

ZPRÁVA O DÝŇOVÉ STEZCE ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU

DÝŇOVÁ STEZKA
V pátek 18.10.2019 se konala v Mašovicích dýňová stezka. Tuto akci organizovala Obec Mašovice a
ZŠ Mašovice. Účastníci měli sraz v 18:00 za budovou školy u hřiště. Zde čekalo na děti a občany občerstvení tematicky zaměřené (dýňová polévka, různé sladké a slané pečivo, čaj). Děti ze školy i mnozí občané připravili výzdobu a vyřezané dýně. Lampionový průvod se vydal vesnicí a všichni obdivovali nápaditou a na mnohých místech i strašidelnou výzdobu. I po cestě průvod potkával strašidla (strašidly se na chvíli staly jak školní děti, tak i bývalí žáci školy). Vyvrcholením akce byl strašidelný dům u hospody, kde děti plnily úkoly. Za splnění dostaly žeton, za který obdržely občerstvení. Akce byla velmi zdařilá. Poděkováním patří nejen organizátorů ale i paní hospodské, která akci sponzorovala.

Žáci 5. ročníku

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,

na naší škole se objevily vši. Prosíme o důkladnou kontrolu vlasů. Děkujeme.

DRAKIÁDA

DRAKIÁDAVe středu 2. října jsme v dopoledních hodinách zamířili na kopec v Mašovicích, abychom zkrotili své barevné, ale mnohdy neposlušné papírové draky. Někomu se dařilo více, někomu méně. Mnoho draků na nás shlíželo z pěkné výšky, pár draků si oblíbilo orání v poli, poznali jsme také velmi odolné draky, kteří jen co se vznesli, hned zase padali k zemi. Nám to ovšem nevadilo, celou akci jsme si užili, protože se nesla v přátelském duchu. Obloha byla na pár okamžiků krásně barevná a my si odpočinuli od psaní a počítání. Takl zase za rok, draci!

Třídní projekt - "Měla babka čtyři jabka"

Třídní projekt -

První říjen byl u prvňáčků a druháčků velkým jablíčkovým dnem. Jablka přinesená dětmi provoněla celou naši třídu. Děti se v průběhu školního dne aktivně zapojovaly do nejrůznějších činností. Nechybělo počítání, psaní a doplňování, vaření a ochutnávání, tancování, malování ....

 

Moc nás potěšilo, že se do projektu zapojili i někteří rodiče a společně s dětmi Kubíkem, Leničkou a Lucinkou napekli vtipné a zároveň vynikající cukroví, jablečné řezy a muffinky. Po všech dobrotách se jenom zaprášilo. Vážíme se toho a DĚKUJEME. 

 

Během dne jsme také ocenili nepostradatelnou pomoc obětavé paní Auerové, která nám pomáhala se strouháním a krájením jablíček, vždy dobře poradila a také nachystala a umyla po nás veškeré špinavé nádobí. Také děkujeme.

PLÁNOVANÉ ŘÍJNOVÉ AKCE

PLÁNOVANÉ ŘÍJNOVÉ AKCE

2. 10. DRAKIÁDA

Podle počasí vyjdeme po 4. vyučovací hodině. Konec akce ve 13:30 hodin.

8. 10.
SBĚR PAPÍRU

1. a 2. vyuč. hod. Prosíme místní o zapůjčení ručních vozíků.

15. 10. DÝŇOVÁ DÍLNA

Učíme se pouze 3 vyučovací hodiny. Předpokládaný konec kolem 13. hodiny. Dýně zajistí škola.

18. 10. DÝŇOVÁ STEZKA

Sraz v 18:30 hodin u školy.

21. 10. PŘEDNÁŠKA O PRAVĚKU 

1. a 2. ročník první vyučovací hodinu, ostatní druhou vyučovací hodinu. Přednáška proběhne ve škole.

28. – 30. 10.  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

31. 10., 1. 11. ŘEDITELSKÉ VOLNO

Začátek školního roku

Začátek školního roku

  Již se stalo tradicí uvítání školního roku a našich nejmladších spolužáků za účasti pana starosty MVDr. Libora Jurky. Letos s ním přišla uvítat prvňáčky i p. místostarostka. Z Mašovic se mezi školáky zařadila Emma Veselá  a  Jakub Mrňa, z Podmolí  Šimon Heger a Matěj Raška, z Lukova pak Barbora Tesařová. Ve škole je celkem 43 žáků, z Mašovic 23, z Podmolí  4, z Bezkova  11, z Lukova  4 a z Horního Břečkova 1 žák. Činnost školy je v letošním roce zaměřena na “ Krajinu mého domova“, k tomuto tématu bude směřovat i většina projektů, které budou v letošním školním roce na škole probíhat. Pro žáky jsou v nabídce také kroužky – pěvecký, rukodělný, sportovní, gymnastika a také nepovinné předměty - náboženství a němčina. Přeji všem dětem hodně úspěchů, učitelům i rodičům pevné nervy!

Jazyková výuka na naší škole

Jazyková výuka na naší škole

Základní škola v Mašovicích patří sice mezi ty menší co do počtu žáků, přesto ale v ničem nezaostává za velkými znojemskými školami. Děti se od prvního ročníku kromě čtení, psaní a počítání začínají seznamovat s anglickým jazykem. Postupně se časová dotace zvyšuje až na tři hodiny týdně. Kromě běžných hodin děti "narážejí" na angličtinu také v hodinách tělocviku, výtvarné nebo hudební výchovy.

   V loňském školním roce úspěšně vykonalo pět našich žáků pátého ročníku mezinárodní jazykovou zkoušku, což naší školu řadí v průměru k celkovému počtu žáků na přední příčky mezi školami v našem okrese. 

   V letošním školním roce navážeme na již započatou tradici anglického divadla na vánočních besídkách. V průběhu roku pro děti chystáme anglický a nově také německý projektový den. Žáci naší školy mají navíc možnost navštěvovat kroužek německého jazyka od 3. ročníku. Při přechodu žáků na vyšší stupeň jsou pak na druhý cizí jazyk již připraveni.

Zkrácené vyučování

Vážení rodiče,
v úterý 1. 10. bude zkrácené vyučování pro žáky 4. a 5. ročníku z důvodu plánované odstávky elektřiny. Z tohoto důvodu odpadá 6. hodina informatiky. Končit budeme ve 12:20 hodin. Školní jídelna je v provozu a paní kuchařky vaří.
Děkujeme za pochopení.

Sportovní kroužek

Vážení rodiče,

sportovní kroužek začne svou činnost už příští úterý, 17. září. Prosíme všechny přihlášené děti, aby s tím počítaly. Děkujeme!

Začátek školního roku

Milé děti, vážení rodiče,

prázdniny utekly jako voda a máme tady opět začátek nového školního roku.

Sejdeme se v pondělí 2. září v tělocvičně školy v 8:00 hodin, kde za přítomnosti pana starosty přivítáme nový školní rok a seznámíme se s prvňáčky. Poté se děti rozejdou do svých tříd se svými učitelkami. Zhruba v 9 hodin budou děti odcházet domů.

V letošním školním roce budou třídy vypadat takto:

Třída I. - 1. a 2. ročník - paní učitelka Olga Kociánová
Třída II. - 3. a 4. ročník - paní učitelka Vlaďka Sajtlová
Třída III. - 5. ročník - paní ředitelka Růžena Bětíková

Od úterka 3. 9.  do pátku 6. 9.  budou mít děti pouze 4 vyučovací hodiny, úterek věnujeme třídnickým pracem a od středy už budeme pracovat podle rozvrhu.

Věříme, že celý školní rok prožijeme v příjemné atmosféře, zažijeme společně spoustu krásných akcí a naučíme se mnoho nového!

Těšíme se na Vás!


O projektu OVOCE DO ŠKOL jsme zde už nedávno mluvili.


Na úplný závěr školního roku si děti v rámci tohoto projektu mohly o svačinové přestávce vychutnat nejrůznější tvrdé i měkké sýry, které jim paní kuchařky připravily jako obložené talíře.

Po sýrech se jenom zaprášilo a nutno podotknout, že chutnalo i dětem, které sýry jinak nevyhledávají.

DĚKUJEME!!

Miniolympiáda

MiniolympiádaVe středu 19. června jsme završili celoroční snažení ve škole sportovní akci, kterou pod názvem MINIOLYMPIÁDA pořádáme již mnoho let. 

Už od rána děti soutěžily v různých dispciplínách v kategoriích: dívky a chlapci 1. ročníku, dívky 2. a 3. ročníku, chlapci 2. a 3. ročníku, dívky 4. a 5. ročníku a chlapci 4. a 5. ročníku.

Děti jezdily na koloběžkach, běhaly do vrchu, sprintovaly, házely medicinbalem, kriketovým míčkem do dálky i míčkem na cíl a skákaly z místa. 

Úsilí všech bylo odměněno nanukem a lentilkami, za které velmi děkujeme paní Lence Pojerové!

Ti nejlepší z každé disciplíny obdrželi odměnu a nejúspěšnější sportovci a sportovkyně naší školy si odenesli medaili. 

Ocenit bychom chtěli všechny děti za velmi pěkné sportovní chování, při kterém se děti povzbuzovaly a starší pomáhali mladším! 

SPORTU ZDAR!

ÚSPĚCH NA PLAVECKÝCH ZÁVODECH

Velkého úspěchu dosáhl žák mašovické školy Jakub Komzák na plaveckých závodech, které se konaly ve čtvrtek 20. června v prostorách znojemského plaveckého bazénu. 

Tam se sešlo 148 žáků ze 30 škol znojemského okresu, aby poměřili své síly a schopnosti v plavání na 25 metrové délce.

Jakub soutěžil v kategorii žáků narozených v roce 2009.

Časem 17,3s za sebou s přehledem nechal všech 28 soutěžících a vyplaval si úžasnou zlatou medaili.

Kubovi gratulujeme a přejeme mu spoustu dalších úspěchů nejenom v plavání!

OVOCE DO ŠKOL

OVOCE DO ŠKOLV rámci projektu Ovoce do škol dostávají děti každý týden ke svačince různé druhy ovoce.

K blížícímu se vysvědčení dostala naše škola velký koš ovoce, které paní kuchařky zpracovaly na dopolední svačinku, kterou si dnes děti zpestřily svůj jídelníček.

Děti ochutnaly mango, meloun, grep, pomeranč, kiwi, ananas i papáju.

Děkujeme!

Pozdrav z výletu

Pozdrav z výletuKonec školního roku se nám raketově blíží a my jsme si ten úplný závěr ještě zpříjemnili pondělní návštěvou jihlavské ZOO. Většina dětí už ji sice někdy v minulosti s rodiči navštívila, přesto jsme si celý den mezi zvířaty užili. Přálo nám i počasí, vyzkoušeli jsme si spoustu atrakcí, nakoupili suvenýry a přejedli se zmrzliny. Teď už nás čeká pouze tradiční miniolympiáda a návštěva znojemského divadla, a potom už hurá na prádniny!

Závěr školního roku

 

17. 6.

 

Školní výlet do ZOO Jihlava. Odjezd v 7:25, příjezd do 16 hodin

 

 

18. 6.

 

Rozdávání výkresů, odevzdávání učebnic – učebnice poslepovat, vygumovat

 

 

19. 6.

 

Miniolympiáda v lese

 

 

20. 6.

 

Taneční vystoupení v divadle Znojmo, jedou přihlášení žáci

 

 

24. 6.

 

Poslední plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku

 


25. 6.

 

Úklid třídy, stolní hry, konec výuky v 11:40

 

 

26. 6.

 

Vysvědčení

 

 

27., 28. 6.

 

Ředitelské volno

 

Den dětí

Den dětí

V pátek 31. 5. odpoledne proběhl ve škole Dětský den. Děti svůj svátek opět oslavily různými hrami a soutěžemi. Vyzkoušely si například třídění víček, hod na koš, plnění kelímku vodou, poslepu stavěly komín z kostek nebo třeba překonávaly překážkovou dráhu s míčkem na lžíci. Počasí nám přálo a všichni se dobře bavili. Po splnění všech devíti disciplín dostaly děti balíček dobrot a drobností a nechyběla ani zmrzlina.

Besídka ke Dni matek

Besídka ke Dni matek

Ve čtvrtek 16.5. se konala ve vyzdobeném sále  besídka ke svátku našich maminek.
Žáci 1. ročníku maminkám a babičkám zatancovali a přednesli vtipné básničky a  předali jim vlastnoručně vypěstovanou květinu v květináči.  
2. a 3. ročník si připravil  pěknou dramatizaci „Rozhádaná písmenka“,  pěvecký kroužek potěšil posluchače několika písněmi, dvě z nich byly z autorského pera p. ředitelky.  Většina děvčat na naší škole je zapojena v kroužku gymnastiky, p. učitelka  nacvičila s dětmi gymnastickou sestavu za doprovodu hudby inspirovanou pohádkovým příběhem Alenka v kraji divů a za zrcadlem.
Žáci 4. a 5. ročníku pak zahráli dramatizaci – měla název „Tři krátké pohádky o jednom drakovi“ , kde se nám představily  tři charakterově  různé princezny (jednu z nich si zahrál dokonce Honzík Hřebeský),  ale taky tři králové – koktající (Matěj Jelínek) či šišlající (Matyáš Foit). V roli draků excelovali Jiří Maxera a Filip Škrdla. V závěru besídky všechny děti předaly maminkám dárečky – svoje fotografie s kytkou v ruce ve zhotoveném  rámečku.  

Žáci naší školy hrají často divadlo,  podle ohlasů  na velmi dobré úrovni. Na některých školách se této činnosti nevěnují vůbec. Je to velká škoda, vytváří se zde a tmosféra spolupráce mezi dětmi, spoluzodpovědnost, formuje se dobrý kolektiv. Děti se zbavují zábran vystupovat na veřejnosti, při nácviku se učí toleranci, ale také kázni. Zažívají spolu nezapomenutelné chvíle, na které po letech rády vzpomínají.

Cambridge jazyková zkouška

Dne 25. května vykoná pět šikovných žáků naší školy mezinárodní  Cambridge zkoušku z angličtiny v kategorii Movers, která odpovídá zhruba úrovni učiva 6. ročníku.

Chlapci v průběhu celého roku rozvíjeli všechny jazykové oblasti, tedy  mluvení, psaní, čtení i poslech.

Učivo pátého ročníku rozšířili nejenom o slovní zásobu, ale také o minulý čas, stupňování přídavných jmen nebo  o příslovce.

Jmenovitě budeme tuto sobotu držet palce Honzovi Hřebeskému, Ondrovi Křížovi, Matyášovi Foitovi, Matějovi Jelínkovi a Jirkovi Maxerovi.

Věříme, že tato zkouška pro chlapce nebude znamenat pouze certifikát, ale že svoje jazykové znalosti budou moci uplatnit v budoucím studiu.

Vážení rodiče,

na naší škole se objevily neštovice.

OUR ZOO

OUR ZOO

Čtvrtý a pátý ročník se v březnu shodně v hodinách anglického jazyka věnoval zvířatům, jejich popisu a výskytu. Spojili jsme síly a vytvořili jsme projekt, na kterém spolupracovali úplně všichni.

Čtvrťáci si vymysleli svoji vlastní zoologickou zahradu, každý si vybral své oblíbené zvíře a umístil jej do výběhu.  Děti musely své zvíře popsat nejprve písemně, poté ho svým spolužákům představily nahlas.

Páťáci, kteří už umějí používat složitější věty a jejich slovní zásoba je bohatší, přidali krásné popisy dalších zvířat, která můžeme potkat nejenom v zoologické zahradě. Naučili jsme se nejenom slovíčka savec, masožravec, býložravec, všežravec a hmyzožravec, ale zopakovali jsme si také předložkové vazby a věty, které nám pomohou popsat nejenom zvíře, ale také osoby: maminku, kamaráda, sourozence atd. Vnímáme, že abychom správně sestavili větu, je třeba znát především slovesa, která větě dají ten správný základ.

Celý projekt máme zpracovaný na videu, které slouží především jako zpětná vazba pro děti samotné a je volně k dispozici ve škole ke stažení.

Školní výlet

Školní výletDen po DO-RE-MI, v pátek 29. března, jsme se vydali na školní výlet do Brna.

Letos jsme vsadili na dřívější termín, a dobře jsme udělali. Nejenže nám počasí velmi přálo, ale stihli jsme také zhlédnout velkolepou výstavu s názvem TITANIC, která, jak již název napovídá, je věnována tomuto nezapomenutelnému a na svou dobu těžko uvěřitelnému fenoménu.

Do prostoru Pavilonu C na brněnském výstavišti jsme dorazili krátce před devátou hodinou. Samotná výstava představuje několik stovek originálních exponátů, které byly vytaženy ze dna oceánu. Mohli jsme se procházet skutečnými kajutami, salonky i částí strojovny lodi Titanic. Velmi působivý byl také pro děti dotek ledovce, možnost vyfotografování se na přídi lodi, či příběhy konkrétních cestujících na Titanicu.

Pozornost dětí v prostorách výstavy udržovala stanoviště s úkoly. Pokud byly všechny otázky zodpovězeny správně a stanoviště označena, čekala na děti na konci sladká odměna.

Po seznámení se s osudem svého času největší lodě světa jsme se přemístili o pár stovek metrů dál, kde už na nás čekala VIDA!, aneb zábavní vědecký park. Na ploše téměř 5000 m² jsme si mohli vyzkoušet 170 interaktivních exponátů, díky kterým jsme zjišťovali, jak funguje svět kolem nás. Unikátní stálá expozice je rozdělena do pěti tematických celků: PlanetaCivilizaceČlověkMikrosvět a Dětské science centrum.

Zúčastnili jsme se také 3D kina o podmořském světě a vzdělávací science show na téma Kola a cyklistika.

A jaký tedy v kostce náš letošní školní výlet byl?

Rozhodně zábavný, určitě poučný, nepochybně objevný, samozřejmě velmi zajímavý a bohužel krátký!

Barevný týden

Barevný týdenTento týden je na naší škole barevný, radost pohledět! Pondělí jsme vyladili do červené, úterý do modré. Ve středu se u nás všechno zelenalo, ve čtvrtek rozzářilo žlutou barvou. Pátek bude vzorovaný.
My jsme na Velikonoce připraveni. A Vy?

DO-RE-MI

DO-RE-MI

Letošní Den učitelů jsme na naší škole oslavili zpěvem.

Ve čtvrtek 28. března se ve čtyři hodiny odpoledne v sále obecního úřadu sešly děti, které rády a pěkně zpívají, aby se zúčastnily již tradiční pěvecké soutěže ve zpěvu - DO-RE-MI.

A jako obvykle, pětičlenná porota neměla vůbec lehkou práci, když musela z každé kategorie vybrat ty nejlepší zpěváky.

Nakonec porota rozhodla takto:

1. kategorie: 1. ročník

 2. kategorie: 2., 3. roč.
3. kategorie: dívky 4. a 5. roč.

4. kategorie: chlapci 4. a 5. roč

 

 1. místo: Mária Martinková – Kocúrek
 2. místo: Tereza Pelánová - Hlupáku, najdu tě
 3. místo: Lenka Paiskrová – My jsme žáci 3. B

 

        1. místo: J. Balhárková – Lásko má, já stůňu
        2. místo: Barbora Čechová – Holoubek
                       Iva Auerová - Kdyby tady byla
        3. místo: Nela Procházková – Kluci ze zámku


        1.  místo: Zdenka Doležalová – Láska na sto let
                        Alena Badinková - Hora Magura
        2.  místo: Nela Pokorná – Buchet je spousta
        3. místo:  Kateřina Maxerová – Lípa 


        1. místo: Milan Coufal - Chválím tě, země má
        2. místo: Jakub Komzák – Půlnoční
        3. místo: Matyáš Foit – Tulácký ráno
                       Jiří Maxera - Tři kříže

 

Gratulujeme mistryni ČR

Gratulujeme mistryni ČRV pátek 8. března se v Praze konalo Mistrovství ČR 2019 v aerobiku a mezinárodní turnaj Czech Aerobic open, kterého se zúčastnilo 18 států.

Žákyně druhého ročníku naší školy, Nelinka Matoušková, posbírala doslova vše, na co přišla.

 
1. místo - Mistryně ČR v kategorii NG Group ( skupina 5 dívek) 
2. místo - v kategorii NG  Trio ( skupina 3 dívek )
3. místo - single
 
Umístění v mezinárodní Czech aerobic open
2. místo - v kategorii NG Group 
3. místo - v kategorii NG  Trio

Nelince moc gratulujeme, přejeme spoustu dalších sportovních úspěchů a věříme, že bude skvělou motivací pro další šikovná děvčata z mašovické školy, která získávají základy v naší gymnastice!

Akce v březnu a dubnu

   Akce v březnu a dubnu

Sobota  2. března  – masopustní  průvod obcí, občané Mašovic mívají pro děti přichystané pohoštění,  výtěžek akce bude použit na nákup školních pomůcek a odměny v soutěžích, akce bude trvat od 9:00 asi do 16:00, vítáme zapojení  i rodičů či starších sourozenců, přijďte posílit naše řady, je možnost přidat se k nám třeba jen na odpoledne!

Čtvrtek  7. března – poprvé v tomto roce florbalový kroužek15:00, pití a sportovní obuv na hřiště!

Pátek  22. březnapreventivní program pro 1.,2.,3. ročník, odjezd autobusem ráno v 7.20, návrat 11.35 (pokud žáci budou chtít jet autobusem rovnou domů, přinesou lístek  od rodičů).

Středa  27. březnadivadelní představení, odjezd autobusem ráno v 7.20 celá škola, po návratu zvláštním autobusem se učíme.

Čtvrtek  28. března – pěvecká soutěž DO-RE-MI  od 16:00 v sále OÚ Mašovice, žáky bude hodnotit porota složená z učitelů, občanů a bývalých žáků. Zveme rodiče i občany ke zhlédnutí  výkonů malých zpěváků a zpěvaček! Žáci  4. a 5. ročníku zde vystupují již tradičně s parodiemi na reklamy, které si sami připravují.

Pátek  29. března:  výlet do Brna: návštěva výstavy Titanic a dále pak science centra VIDA!, odjezd zájezdového autobusu 7:25 od školy, návrat kolem 15:00 ke škole, cena  450,- Kč (zahrnuje cestu, vstupné na obě akce, filmové představení 3D v centru VIDA!). S sebou jídlo a pití na celý den, pláštěnku, kinedryl do autobusu, sportovní oblečení a obuv. Prosíme o zaplacení  do 19. 3. Na konci školního roku plánujeme potom už jen méně finančně nákladný výlet.

Středa  3. dubnazápis do 1. ročníku od 13:30 do 15:30, pozn.: odpoledne nebude pěvecký kroužek

8. 4. - 12. 4.  - barevný velikonoční týden se soutěžemi a netradiční výukou, žáci přijdou oblečeni v příslušné barvě, Po – červená, Út- modrá, St- zelená, Čt- žlutá, Pá- vzorovaná

Pondělí  15. dubnaschůzky s rodiči (individuální pohovory od 15:00-17:00 ve třídách)

Úterý  23. dubnasběr papíru, žáci přivezou kárky, svoz papíru v obci (2.-5. ročník), sportovní oblečení, žáci 1. ročníku mají  výuku.

Pátek  26. dubna – začíná výuka plavání 3. a  4. ročníku, v případě dlouhých vlasů nutno zakoupit  koupací čepice!

Předběžně další akce:

 - interaktivní hudební pořad Radima Zemkla (termín bude upřesněn)

-  besídka ke Dni matek: čtvrtek 16. květen od 16:30

 - návštěva 2 taneční ch inscenací  žáků ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou  (JUMANJI, THE GREATEST SHOW) v  Mě divadle Znojmo 20. června od 11:00, vstupné 35 Kč + jízdné 10,- Kč, v případě zájmu nutno závazně nahlásit do 10. března, bývá rychle vyprodáno! Návrat žáků autobusem v 13:30.

Vánoční besídka

Vánoční besídka

V podvečer 6. prosince se v sále OÚ v Mašovicích sešli všichni žáci naší školy se svými rodiči i prarodiči na již tradiční vánoční besídce.

Program byl velmi bohatý a již podruhé byl obohacen o vánoční jarmark, na kterém si příchozí mohli zakoupit nejrůznější vánoční výrobky dětí.

Ty si pro své rodiče připravily různá vystoupení.

Prvňáčci přispěli pásmem básniček a veselým vánočním tanečkem.

Děvčata druhého a třetího ročníku předvedly gymnastické pohybové pásmo na téma Sněhové vločky a moderní taneční vystoupení. Jejich spolužáci se na chvíli přeměnili v loupežníky a zatancovali na písničku Pod dubem, za dubem.

Čtvrťáci a páťáci sklidili obrovský úspěch za dramatizaci známé pohádky Mrazík, kterou obohatili o několik soudobých rekvizit a mnohokrát tak rozesmáli celý sál.

K příjemné vánoční atmosféře přispělo také vystoupení pěveckého kroužku a závěrečná písnička Beránku náš byla krásnou tečkou za přijemně stráveným večerem, při kterém nebylo možné přehlédnout, s jakou radostí děti vystupují, jak bezproblémově spolupracují a navzájem se povzbuzují.

Všem spoluobčanům přejeme za všechny děti krásné a pohodové vánoční svátky strávené v kruhu nejbližších v té nejpohádkovější atmosféře!

100 let republiky

100 let republiky

Česko má narozeniny, my máme přání jediný, stěstí, zdraví, štěstí, zdraví, hlavně to zdraví.

Takovou příležitost, jako byla oslava 100 let založení republiky, jsme si u nás na škole nemohli nechat ujít.

100 let - to už je totiž ušlapaný pořádný kus cesty.

Máme se všichni dobře. Neumíráme hlady, neválčíme, máme kde bydlet, můžeme chodit do školy, můžeme cestovat, můžeme říkat, co si myslíme, můžeme mluvit česky, máme léky, hračky, povinnosti, ale i práva.

Ne vždycky tomu tak ovšem bylo. Jaký byl tedy náš cíl?

Uvědomit si, že bychom za to, co máme, měli být vděční. A také si vzpomenout na ty, kteří nám k tomuto dopomohli. Celý den jsme pracovali ve skupinkách, na všem jsme se museli domluvit, vše jsme museli vykomunikovat. A práce se dětem opravdu velmi dařila.

Prošli jsme stručně dějiny od úplného počátku. Ke každému období jsme měli naplánovanou jednoduchou praktickou úlohu. Kreslili jsme pověsti, skládali Karlštejn, zpívali Řekl lásko má, já stůňu, vyráběli pečeť pro Karla IV., učili se proroctví kněžny Libuše nebo praotce Čecha, porovnávali mapu monarchie a republiky. Vytvářeli jsme československý slovníček, kreslili jsme logo projektu, dokreslovali významné osobnosti, diskutovali nad českým školstvím jako páni ředitelé a paní ředitelky a vytvořili jsme náš národní strom lípu. Z barev našeho oblečení jsme sestavili vlajku České republiky. Povídali jsme si o nejdůležitějších osobnostech našeho státu, zpívali hymnu i oblíbenou písničku T. G. Masaryka - Ach synku, synku.

Během celého dnes jsme si užili spoustu legrace, dozvěděli se spoustu nového, vyzdobili třídu i školu a 100. výročí jsme tak oslavili se ctí.

 

PROSINCOVÉ AKCE ŠKOLY

PROSINCOVÉ AKCE ŠKOLY

1. 12. – Rozsvěcování vánočního stromu v Mašovicích. Členové pěveckého kroužku vystoupí v 16 hodin.

5. 12. – Divadlo Znojmo, představení O statečném Mikešovi. Odjezd ranními autobusy, poté Mikulášská nadílka ve škole. Konec vyučování v 11:20 hodin. 5. vyučovací hodinu bude zkouška pěveckého kroužku.

6. 12. – Vánoční besídka v sále OÚ v Mašovicích. Začátek v 16:30 hodin. Dopoledne generální zkouška. Srdečně zveme!

10. 12.  – Mobilní planetárium ve škole, vybíráme 50Kč do konce listopadu, děti si přinesou věci podle rozvrhu.

12. 12. – Pojedeme do kina na pohádku Čertí brko. Vybíráme 50Kč na vstupenku (20Kč dětem přispíváme ze SRPŠ) a peníze na autobus do Zn. a zpět. Po kině půjdeme na vánoční trhy. Vyučování končí v 11:25 hodin, děti mohou odjíždět autobusem domů. 

19. 12. – Vánoční besídky ve třídách. Konec vyučování v 11:25 hodin, kroužky v tento den nejsou.

20., 21. 12. – Ředitelské volno

DEN BEZ AUT

DEN BEZ AUT

Vánoční besídky ve třídách

Vánoční besídky 19.12.2018 ve třídách. Konec vyučování v 11:25 hodin, kroužky v tento den nejsou.

Organizace školního roku 2018/2019

Škola má narozeniny, my máme přání jediný....

 V pátek 15. června měli možnost zavzpomínat rodiče, prarodiče, učitelé a přátelé školy na doby dávno i méně dávno minulé. Naše škola v letošním roce oslavila krásných 111 let své existence.

 

Žáci se svými učitelkami se proto letos snažili svou tradiční akademii na závěr školního roku zaměřit na vzpomínky. Na ty více i méně příjemné.

 

Při přípravě jednotlivých vystoupení a scének jsme si užili spoustu legrace a humor a nadsázka byly naším společným prostředkem vedoucím k cíli. A do cíle letošního školního roku jsme snad dorazili se ctí. Po cestě jsme se zastavili u tatíčka Masaryka, zažili jsme školu první republiky, oslavovali jsme Lenina, sbírali céčka, učili se rusky, účastnili se spartakiády a mnoho dalšího.

 

I když jsme malá školička, máme zde velmi šikovné děti, které sportují, zpívají, tancují, hrají a pomahají si. A jsou schopny pro své rodiče nacvičit dvouhodinové vystoupení, při kterém jsou nám všem odměnou rozesmáté tváře v sále.

 

A co k tomu ještě dodat? Snad jen přání krásných a prosluněných prázdnin pro všechny naše děti, paní učitelky a pro vás všechny, kteří máte k naší škole blízký vztah.

A co popřát naší škole?

 

Škola má narozeniny, my máme přání jediný, štěstí zdrááví, štěstí zdrááví, hlavně to zdraví!

Pozvánka na školní akademii

Školní akademie

Vážení rodiče,

chystáme  s dětmi školní akademii na téma „Jak šel čas  na té naší škole...“ Jde nám o to, aby žáci poznali historii, ať už dávnou či novodobější, ať  už doby svobody nebo dobu totality.  Při nácviku se budeme samozřejmě na toto téma bavit, aby nebyly situace a role samoúčelné, aby žáci pochopili atmosféru doby, kterou budou ztvárňovat. Nelekejte se tedy textů, se kterými děti přijdou domů, že je mají trénovat. Naším cílem je ztvárnění minulé doby s nadhledem, satirou a zároveň by mohla besídka vnést dětem aspoň trochu světla  do období, které  nezažily (a u některých období doufám, že je ani nezažijí). Děkuji vám všem za pochopení a spolupráci.

A ještě jedna věc, většina dětí  by měla mít na sobě dobové oblečení – asi tak 70. léta minulého století. Můžete se inspirovat např. seriálem „Vyprávěj“  z téhle doby. Pokud najdete více kusů dobového oblečení , prosíme o zapůjčení. Děkuji.

                                                              Mgr.  Bětíková R.

Karolinka kap(ut)

Karolinka kap(ut)

Karolinka kap(ut)

 

Ve středu 18. dubna proběhl již 12. ročník legendárního běhu do kopce známý pod názvem Karolinka Kap(ut). Také naše škola vyslala své zástupce - zdatné a odvážné děti, které chtěly strávit den v přírodě, zasoutěžit si a zažít spoustu legrace.

Naši školu reprezentovalo více než 20 žáků. Nejlepšího výsledku dosáhla Nela Pokorná z 3. ročníku, která v silné konkurenci mladších dívek ze všech škol znojemského okresu obsadila krásné 2. místo.

Dařilo se také Hance Čechové z 5. ročníku, která vybojovala bronzovou medaili.

Ke krásným výsledkům gratulujeme!

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku

Ve středu 11. dubna se konal na naší škole zápis do 1. ročníku. Zápisu se zúčastnilo 7 mašovických dětí a 2 děti přespolní, 5 dívek a 4 hoši. Na rozdíl od předchozích zápisů tentokrát děti i stříhaly, řadily obrázky podle posloupnosti děje, důraz byl kladen i na zralost v oblasti zrakové diferenciace a na prostorovou orientaci, která dětem činí většinou v tomto věku největší obtíže. Všechny děti musíme pochválit, protože byly šikovné a při zápisu si vedly velmi dobře. Počet žáků na škole zůstává beze změny, protože stejný počet žáků 5. ročníku, jako je budoucích prvňáčků, bude na konci června naši školu opouštět. 

Plánovaný projekt

Plánovaný projekt

Když jsem v září roku 2002 nastupovala jako učitelka do mašovické školy, měla jsem obrovskou radost, že škola založená v roce 1907 stále žije školním životem. A nejen to. Mašovičtí svou školu neustále zvelebují. Máme nové toalety, nový nábytek, novou knihovnu i tělocvična vypadá jinak. Nicméně okolí školy, školní zahrada zůstává z dobrých důvodů stále stejná jako před lety. Možná se ale nyní blýská na lepší časy, možná se i naše školní zahrada stane místem k poznávání, relaxaci a hrám. V lednu roku 2018 jsme zareagovali na výzvu Ministerstva životního prostředí a zažádali o dotaci na vybudování Přírodní zahrady ZŠ Mašovice. V rámci tohoto projektu chceme vybudovat učebnu v přírodě, zrenovovat pěstitelskou a ovocnou část školní zahrady. Vybudovat přírodní laboratoře - ukázkové biotopy (jezírko, střešní zahrada, bylinková spirála, květinová skalka). Přírodní zahrada by měla sloužit dětem k výuce poznávání přírody s následným podpořením rozvoje dětské kreativity. Hlavním skladebným principem zahrady je její nenáročnost na údržbu a trvalá udržitelnost porostů. Tak nám držte palce, ať naše bohulibé plány pochopí a posvětí na ministerstvu. Ať najdeme spoustu pomocných rukou, které budeme k vybudování naší školní zahrady potřebovat.

                                                            Mgr. Hana Slaná

Plán akcí na závěr školního roku

 • v pátek 15. 6.: školní akademie k 111. výročí založení školy od 16:00. Téma: Jak šel čas

 • v úterý 19. 6.: 4. a 5. ročník: Komplexní program primární prevence ve SVČ Znojmo

 • čtvrtek 21. 6. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 8 - 16

 • od čtvrtku 21 .6. do neděle 24. 6. výstava starých školních fotografií, předmětů, pomůcek, vysvědčení v tělocvičně školy

 • čtvrtek 21. 6. 14:00 ve škole setkání s pedagogy, kteří na škole v minulosti působili

 • sobota 23. 6. fotbalové utkání  bývalých a současných žáků

 • neděle 24. 6. při pouťových slavnostech pěvecké vystoupení Mašovického pěv. souboru dospělých a taneční vystoupení dětí (odpoledne od 14:00 hodin u OÚ Mašovice), výstava výkresů žáků, možnost prohlídky školy a výstavy v tělocvičně do 18:00 – vyvrcholení oslav založení školy

 • pondělí 25. 6. odevzdávání učebnic, úklid školy

 • úterý 26. 6. školní výlet na Macochu – odjezd ráno v 7:00 !! (lanovka, vláček, punkevní jeskyně) – od května vybíráme 420,- Kč

 • středa 27. 6. miniolympiáda – sportovní den v lese

Koncert k 20. výročí Mašovického pěveckého souboru dospělých

Program dne 27.5.2018

KONCERT K 20. VÝROČÍ

MAŠOVICKÉHO PĚVECKÉHO SOUBORU DOSPĚLÝCH

 

Housle a mříž (Petr Ulrych)

Nový den (Klíč)

Křídla (Petr Ulrych)

O domově (Petr Ulrych)

Lípa (Petr Ulrych)

Pískající cikán (Spirituál kvintet)

Spinkej (John Denver)

Zvon (Petr Ulrych)

Rozpomínání (Hradišťan)

O naději (Petr Ulrych)

Zvláštní znamení (Petr Ulrych)

Musíš jít dál (Nezmaři)

Bože, ty jsi láska (křesťanská píseň)

Kamínek na dlani (Hradišťan)

Touha (Petr Ulrych)

Let it be (John Lennon)

 

Pozn.: Změna programu vyhrazena.

Karolinka Kap (ut)

Karolinka Kap (ut)Ve středu 18. dubna proběhne již 12. ročník legendárního běhu do kopce známý pod názvem Karolinka Kap(ut). Také naše škola vyšle své zástupce - zdatné a odvážné děti, které chtějí strávit den v přírodě, zasoutěžit si a zažít spoustu legrace.

Velikonoce

VelikonoceVšem dětem i jejich rodičům přejeme krásné, slunečné a pohodové Velikonoce!
Uvidíme se v úterý 3. dubna.

Zaměstnanci školy

Aktualizované informace o akcích školy

pátek 6. dubna     

Finále pěvecké soutěže DOREMI v 16:00 hodin

 

středa 11. dubna  

Zápis do 1. ročníku- 13:00 - 16:00 hodin

 

úterý 17. dubna    

Rodičovské schůzky od 16:00 hodin

 

čtvrtek 19. dubna 

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou v 8:00 hodin. Cena 50Kč

 

pátek 20. dubna   

Pro 3. a 4. ročník začíná plavecký výcvik

1., 2., 5. ročník se účastní Dne Země ve Znojmě

 

úterý 24. dubna    

Sběr papíru

 

neděle 27. května  

Koncert k 20. výročí Mašovického  pěveckého souboru dospělých ve 14:00 hodin v sále OÚ v   Mašovicích

úterý 26. června    

Školní výlet na Macochu -  odjezd v 7:00 hodin. Zde vláček, lanovka a vstup do punkevních jeskyní. Cena výletu celkem i s dopravou: 420,- Kč

 

 

Matematický klokan

Matematický klokan

Žáci naší školy se zapojili do soutěže Matematický klokan 2018, kterou pořádá Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Matematický klokan je zařazen Ministerstvem školství a mládeže ČR mezi soutěže kategorie A - plně hrazené z prostředků MŠMT. Žáci soutěžili v kategorii Cvrček (2. a 3. ročník) a v kategorii Klokánek (4. a 5. ročník). V kategorii Cvrček se na naší škole umístili: 1. Milan Coufal (3. ročník), 2. Jan Frey (3. ročník), 3. Filip Škrdla (3. ročník). V kategorii Klokánek se nejlépe na škole umístili: 1. Erika Nahodilová (5. ročník), 2. Jiří Maxera (4. ročník), 3. Hana Čechová (5. ročník).
GRATULUJEME!

Oslavy 111. výročí založení ZŠ Mašovice

V minulém roce tomu bylo přesně 110 let od vzniku naší základní školy. Vzhledem k opravám sálu obecního úřadu jsme se rozhodli slavnosti přesunout na letošní rok a oslavit tak společně symbolické ...
Více informací

Vyjmenovaná slova

Podstatnou část učiva třetího ročníku tvoří vyjmenovaná slova. Naučit se je správně používat není vůbec jednoduché a děti to stojí spoustu úsilí a trpělivosti. Paní učitelku zajímalo, jestli děti ...
Více informací

Masopust

Stalo se již tradicí, že na sklonku zimy si stejně jako naši předkové zpříjemňujeme dlouhé zimní měsíce masopustním průvodem a vydatnou hostinou. Letošní masopustní dovádění v naší obci připadlo na sobotu 10. února. Ačkoli celou vesnici sužovala touto dobou chřipka, přesto se ráno u obecního úřadu sešlo dost odvážlivců připravených tuto tradici dodržet. Mezi přítomnými maskami bychom našli jak děti, tak dospělé, z nichž mnozí zvolili rafinované převleky. A tak se o masopustu procházel obcí myslivec i hasič, bába i jeptiška, čarodějnice, zajíček, čertík a v neposlední řadě skupinka 4 šašků, kteří se pod vedením pana Březovského postarali o muziku. Dovolte mi proto, abych muzikantům i všem maskám poděkovala za snahu rozveselit dlouhý zimní a chmurný čas. Musím ale také poděkovat všem občanům, kteří nás s úsměvem a vynikajícím pohoštěním vítali na prahu svých domovů. Mnohdy si s námi zatancovali, zazpívali a nikdy nešetřili úsměvem, vlídným slovem ani štamprdličkou, uzeným či koblížky. Štědré příspěvky, které se nám podařilo vybrat, budou použity na školní pomůcky, odměny do soutěží a na uspořádání karnevalu s tombolou na konci školního roku. Děkujeme všem!

Karneval ve školní družině

Ve čtvrtek 22. 2. od 13,30 do 15,00 proběhne ve školní družině MASOPUSTNÍ KARNEVAL. Děti si přinesou libovolné masky, zahrajeme si hry, zasoutěžíme si a samozřejmě si i zatančíme. Děti, které odchází ze školy dříve a chtějí zůstat na karneval, si přinesou lístek podepsaný rodiči.

Aktuální informace

12.02. 2018
Vážení rodiče,

upřesňujeme informaci o odstávce plynových kotlů.

V pátek 9. února v ranních hodinách došlo k poruše na kotli, kterou bylo třeba vzhledem k počasí bezprostředně řešit. Závadu se podařilo odstranit až během dnešního dne a školu jsme nyní schopni vytopit tak, aby zítra mohla začít řádná výuka.

Ředitelské volno tak nebylo plánované, ale je reakcí na bezprostřední krizovou situaci. Děkujeme za pochopení.

Připomínáme, že v úterý se pojede do divadla ranními autobusy a poté následuje výuka dle rozvrhu.

Vánoční besídka

Ve čtvrtek 7. prosince se krátce po 16. hodině zaplnil nově zrekonstruovaný sál obecního úřadu v Mašovicích do posledního místečka. Děti mašovické základní školy si pro své blízké připravily různá ...
Více informací

Vystoupení dětí u rozsvěcování vánočního stromu v Mašovicích

Vystoupení dětí u rozsvěcování vánočního stromu v Mašovicích V sobotu dne 2.12.2017 se bude slavnostně rozsvěcovat v 16:00 vánoční strom v Mašovicích za obchodem, děti zde budou vystupovat se čtyřmi písněmi. Prosím, aby na místo dorazily aspoň půl hodiny předem, dostanou zde čaj, pohoštění je zajištěno. Nácvik na vystoupení bude ve čtvrtek a v pátek ráno, od 7:20 do 7: 50. Prosím, aby děti přišly do školy dříve, přespolní aby přišly hned po dojezdu autobusu.
Zpívat budou tyto děti:

Matoušková N., Balhárková J.,obě děvčata Fučíkovy, obě děti Foitovy, Bětíková S., Škrdla F., Coufal M., Martinka M., Klika J., Kliková R., Pokorná N., Badinková A. , Valová N., Holcrová T.


Plánované akce školy

26.11. vystoupení pro důchodce - žáci 1. ročníku a Mašovický pěvecký soubor dospělých při ZŠ Mašovice

2.12. v 16:00 zpívání u rozsvěcování vánočního stromu v Mašovicích – sbor dětí ZŠ

4.12. návštěva kouzelníka ve škole

5.12. návštěva divadla ve Znojmě 

5.12. mikulášská nadílka pro děti ve škole

7.12. vánoční besídka v 16:30 v sále obecního úřadu Mašovice spojená s dětským vánočním jarmarkem (prodávání výrobků žáků školy)

17.12. v 16:00 Vánoční koncert Mašovického pěv. souboru dospělých v miroslavském evangelickém kostele

18.12. od 8:00 návštěva kina Svět ve Znojmě (Kráska a zvíře), pojedeme ranním autobusem, po kině navštívíme vánoční trhy a pak v 11:20 ze Znojma jedeme linkou zpět

21.12. dárkování – děti ve třídách a poté společně celá škola u stromečku v tělocvičně

22.12. ředitelské volno

24.12. od 15:45 do 16:30 vánoční vystoupení Mašovického pěveckého souboru dospělých v kostele v Mašovicích (před bohoslužbou)

Logická olympiáda

Naše škola se stejně jako vloni zapojila do celostátní logické olympiády.

V kategorii A1 prvních ročníků se do soutěže zapojilo 1603 řešitelů. Z našich prvňáčků se nejvíce dařilo Nelince Matouškové, která se v konkurenci ostatních dětí v republice umístila na 68. místě.

V kategorii A2 druhých až pátých ročníků soutěžilo 14483 žáků. V této obrovské konkurenci si nejlépe vedl Ondra Kříž ze 4. ročníku, který se umístil na 3017. místě.

Celkově na naší škole máme 11 žáků, kteří jsou mezi 75%  nejlepších řešitelů základního kola. Gratulujeme!

Beseda s panem starostou MVDr. Liborem Jurkou

Beseda s panem starostou MVDr. Liborem Jurkou

Ve středu dne 11. 10. 2017 měli žáci 3. ročníku možnost sejít se s panem starostou obce Mašovice. V hodinách prvouky se učili o rozdílech mezi městem a vesnicí, kdo řídí obce a co bývá jejich náplní práce. Pan starosta děti mile přivítal a byl tak laskavý, že jim zodpověděl všechny otázky, které se týkaly jak historie tak i současnosti. Žáci mu také přinesli ukázat, jak by si představovali znak obce. Děkujeme panu starostovi, že si v tak nabitém programu udělal na nás čas.

Práce na školním pozemku

Práce na školním pozemku

Podzimní práce žáků 4. a 5. ročníku na školním pozemku jsou v plném proudu, dobývání vypěstované zeleniny a následný úklid pozemku od přebytečného plevele. Ještě nám zbývá zpracovat červenou řepu a půda bude připravena k odpočinku.Pozvánka na divadlo

Den s Policií ČR

Páteční den jsme strávili v areálu Policie ČR a využili lákavého pozvání od por. Mgr. Lenky Drahokoupilové, kterou již známe z různých preventivních programů, kdy za námi osobně dochází do školy, ...
Více informací

Lesní den

Jeden zářijový pátek se celá naše škola vydala do přírody. Děti z druhého až pátého ročníku vyběhly do lesa, kde měly připravenou trasu s různými přírodovědnými úkoly. Žáci byli rozděleni do ...
Více informací

Prázdniny, ředitelská volna

podzimní

čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

vánoční

budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

pololetní

pátek 2. února 2018

jarní

5.2. - 11. 2. 2018

velikonoční

čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018

hlavní

 

 

ředitelská volna:

od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018

 

pátek 29. 9. 2017

pátek 22. 12. 2017

pondělí 30. 4. 2018

pondělí 7. 5. 2018

Vzpomínka na karneval

Vzpomínka na miniolympiádu

Od Tatier k Dunaju aneb cestujeme dál...

Tentokrát jsme nemuseli daleko a zavítali jsme k našim východním sousedům. Po prozkoumání naší vlasti a Velké Británie jsme jeden prosincový den strávili na Slovensku. Alespoň tedy prstem po mapě a ...
Více informací

Hola, hola, Praha volá!

 6. prosince se nás naše hlavní město konečně dočkalo!Na plánovaný celodenní výlet do Prahy spojený s návštěvou divadla Hybernia a prohlídkou předvánoční Prahy i s jejími krásnými památkami jsme se ...
Více informací

Mikuláš

MikulášMik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přišel s čerty na guláš...
A zavítal také do mašovické školy, aby obdaroval hodné děti. A že jich v naší škole je! Někteří z nás si sice tak úplně jistí nebyli, ale všichni se ze svých hříchů dokázali vykoupit básničkou nebo písničkou. Zdravý balíček s ovocem a perníčky neminul nakonec nikoho. Jsme rádi, že do pekla nikdo nedošel, i když už tam měl namířeno :-)
Děkujeme páťákům za skvěle připravenou akci, kterou zvládli na podtrženou jedničku!

Pozvánka na Čertovský karneval

Pozvánka na Čertovský karneval

V pondělí 5. 12. od 13:45 do 15:00 proběhne v družině Čertovský karneval. Vítáme všechny malé čerty a anděly – masky čeká sladká odměna. Prosím rodiče dětí, které odchází domů dříve a chtějí se zúčastnit, aby napsali dětem zprávu do deníčku nebo na lístek.

Ovoce do škol

DO-RE-MI

DO-RE-MI

Letošní Den učitelů jsme na naší škole oslavili zpěvem.

Ve čtvrtek 28. března se ve čtyři hodiny odpoledne v sále obecního úřadu sešly děti, které rády a pěkně zpívají, aby se zúčastnili již tradiční pěvecké soutěže ve zpěvu - DO-RE-MI.

A jako obvykle, pětičlenná porota neměla vůbec lehkou práci, když musela z každé kategorie vybrat ty nejlepší zpěváky.

Nakonec porota rozhodla takto:

1. kategorie: 1. ročník

 

 1. místo: Mária Martinková – Kocúrek
 2. místo: Tereza Pelánová - Hlupáku, najdu tě
 3. místo: Lenka Paiskrová – My jsme žáci 3. B

 

2. kategorie: 2. a 3. ročník

 

 1. místo: Jolana Balhárková – Lásko má, já stůňu
 2. místo: Barbora Čechová – Holoubek

                       Iva Auerová – Kdyby tady byla

        3. místo: Nela Procházková – Kluci ze zámku

 

3. kategorie: dívky 4. a 5. ročníku

 

 

        1.  místo: Zdenka Doležalová – Láska na sto let

                              Alena Badinková – Hora Magura
        2.  místo: Nela Pokorná – Buchet je spousta
        3.  místo: Kateřina Maxerová – Lípa

 

4. kategorie: chlapci 4. a 5. ročníku

 

 

 1. místo: Milan Coufal - Chválím tě, země má
 2. místo: Jakub Komzák – Půlnoční
 3. místo: Matyáš Foit – Tulácký ráno

                       Jiří Maxera – Tři kříže

 

DO-RE-MI

DO-RE-MI

Letošní Den učitelů jsme na naší škole oslavili zpěvem.

Ve čtvrtek 28. března se ve čtyři hodiny odpoledne v sále obecního úřadu sešly děti, které rády a pěkně zpívají, aby se zúčastnili již tradiční pěvecké soutěže ve zpěvu - DO-RE-MI.

A jako obvykle, pětičlenná porota neměla vůbec lehkou práci, když musela z každé kategorie vybrat ty nejlepší zpěváky.

Nakonec porota rozhodla takto:

1. kategorie: 1. ročník

 

 1. místo: Mária Martinková – Kocúrek
 2. místo: Tereza Pelánová - Hlupáku, najdu tě
 3. místo: Lenka Paiskrová – My jsme žáci 3. B

 

2. kategorie: 2. a 3. ročník

 

 1. místo: Jolana Balhárková – Lásko má, já stůňu
 2. místo: Barbora Čechová – Holoubek

                       Iva Auerová – Kdyby tady byla

        3. místo: Nela Procházková – Kluci ze zámku

 

3. kategorie: dívky 4. a 5. ročníku

 

 

        1.  místo: Zdenka Doležalová – Láska na sto let

                              Alena Badinková – Hora Magura
        2.  místo: Nela Pokorná – Buchet je spousta
        3.  místo: Kateřina Maxerová – Lípa

 

4. kategorie: chlapci 4. a 5. ročníku

 

 

 1. místo: Milan Coufal - Chválím tě, země má
 2. místo: Jakub Komzák – Půlnoční
 3. místo: Matyáš Foit – Tulácký ráno

                       Jiří Maxera – Tři kříže

 

We speak English every day

Hlásíme se opět ze třetí třídy, abychom se s Vámi podělili o to, jak se nám daří v angličtině.
Během prvního pololetí jsme se toho dost naučili. Zvládli jsme natrénovat anglické divadlo o ...
Více informací

Nástěnka

V pondělí 29. 6. a
v úterý 30. 6. je ŘEDITELSKÉ VOLNO
obrázek
V pátek 26. června předáváme vysvědčení. Slavnostní zakonční školního roku proběhne bez přítomnosti rodičů za účasti pana starosty v 7:45 hodin.
Home škola Mašovice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy