Login

Pro rodiče prvňáčků

Vážení rodiče,

Vaše děti se za pár dnů postaví na pomyslnou startovní čáru nové a velmi důležité etapy svého života. Jsme rádi, že jste si vybrali právě naši školu. Budeme se snažit, aby se Vašim dětem ve škole líbilo a aby zvládly náročné požadavky vzdělávání.

Zcela nezastupitelná je velmi úzká spolupráce školy a rodiny. Jsme škola otevřená Vašim podnětům a připomínkám. Za nezbytnou považujeme zejména komunikaci mezi rodiči a třídními učiteli.

Připravili jsme pro Vás několik rad pro dobrý a bezproblémový start prvňáčka.

Co by mělo zvládnout dítě, které nastupuje do školy:

 • samostatně se oblékat, zapnout si knoflíky, zavázat tkaničky, dodržovat hygienu, umýt si ruce, najíst se příborem
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat
 • vědět jak se jmenuje, kolik mu je let, kde bydlí
 • adekvátně reagovat na cizího dospělého, vyřídit jednoduchý vzkaz
 • vydržet sedět u zadaného úkolu alespoň 15 minut, dokončit práci
 • samostatně pracovat ve skupině dětí
 • poslouchat čtený text např. pohádku, velmi jednoduše vyjádřit její obsah
 • správně vyslovovat hlásky, poznat sluchem první hlásku ve slově
 • zazpívat písničku nebo zarecitovat básničku
 • počítat do pěti
 • vystřihovat jednoduché tvary
 • správně držet tužku
 • rozpoznat základní barvy
 • uklidit si svoje hračky, knížky a pastelky
 • počkat, až na něj přijde řada

Co potřebuje malý školák od rodičů:

 • dítě má nárok na vhodný denní režim, na uspořádání dne tak, aby mělo dostatek času na odpočinek, hru, pobyt venku
 • nenechte dítě ponocovat
 • domácí úkoly psát odpoledne nebo v podvečer, školními věcmi se nezabývat déle než půl hodiny
 • dítě potřebuje, aby mu rodiče zajistili a obstarali všechny věci (pomůcky), které škola vyžaduje, aby se nedostalo do zbytečných těžkostí
 • doma by dítě mělo mít svůj pracovní kout, včetně pracovního stolečku a místa na školní věci
 • každé dítě má své pracovní tempo, nemělo by neustále slyšet „dělej, rychle“
 • dítěti prospěje povzbuzení, pochvala, i když není rodič se všemi výsledky zcela spokojen
 • nešetřete pochvalou i za malé úspěchy
 • vysvětlete dítěti, že nechodí do školy proto, aby nosilo samé jedničky, ale proto, aby si mohlo přečíst knížku, napsat kamarádovi, dozvědět se spoustu zajímavostí apod.
 • pomoc při vypracovávání domácích úkolů je u prvňáčka nezbytná
 • nepracujte za dítě, ale s ním
 • naučte dítě vyrovnávat se s drobnými neúspěchy, ne vždy se vše podaří
 • nesrovnávejte děti navzájem (sourozence, kamarády)
 • každý den kontrolujte společně školní aktovku za přítomnosti dítěte, ořezávejte tužky a připravujte pomůcky podle rozvrhu
 • s dítětem si povídejte. Zeptejte se ho, jak se mělo ve škole, co nového se dozvědělo, co bylo k obědu. 

Vaše dítě jistě ocení, když si rodiče uvědomí, že škola není to jediné a nejhlavnější, že je řada dalších činností, které může dítě dělat a být v nich úspěšné.

Něco o stravování

Jídlo a pití, které dáte nebo nedáte dítěti do školy, může ovlivnit i jeho školní výkon. Zejména v období růstu potřebují děti kvalitní výživu. Podle zásad zdravé výživy připravujte svým dětem snídaně a svačinky.

 • snídat by mělo dítě před odchodem do školy
 • součástí snídaně je také nápoj
 • na svačinku se hodí kousek celozrnného pečiva, zelenina, ovoce
 • sladkosti nejsou vhodné
 • zcela nevhodné jsou křupky, brambůrky apod.
 • nezapomeňte dávat dětem pití (voda, šťáva, minerálka, čaj apod.)
 • pozor na sladké limonády
 • zcela nevhodné jsou energetické nápoje

Něco o přezůvkách

 • nejvhodnější jsou textilní přezůvky. V umělých syntetických materiálech se dětem potí nohy.
 • obuv musí držet na noze, nesmí padat ani tlačit
 • noha musí být dobře ukotvena, aby si dítě nezpůsobilo úraz
 • pro žáky 1. stupně nejsou vhodné pantofle
 • nezapomeňte, že dítě roste a občas kvalitu přezůvek (děti si je mohou nechávat ve škole) zkontrolujte

Vážení rodiče, přijetím Vašeho dítěte do školy se i Vy stáváte její součástí. Nestůjte proto mimo ni. Zúčastňujte se školních akcí. Spolupracujte s námi. Máme stejný cíl.

 

Zpět na hlavní výpis

Nástěnka

obrázek
V pondělí 4. 12. od 13,45 do 15,00 se bude v družině konat ČERTOVSKÝ KARNEVAL
obrázek
ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vystoupení pěveckého kroužku
Home škola Mašovice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy