Login

Školní jídelna

Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 602/2006 Sb. a nařízením EU č. 852/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše. Řídí se výživovými normami a finančním limitem na nákup potravin.

Přihlašování strávníků

Zákonný zástupce dětí vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá ji v kanceláři školní jídelny. Odevzdáním přihlášky je žák automaticky přihlášen od prvního dne po celou školní docházku. V době prázdnin, ředitelského volna jsou obědy odhlášeny a dítě nemá na zlevněné obědy nárok.

Odhlašování obědů

Provádí se do 13:30 hod. předcházejícího dne na telefonním čísle 721 880 972. V případě nemoci si první den mohou rodiče oběd vyzvednout do jídlonosiče, a to vchodem do kuchyně ze dvora. Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Platba stravného

Stravné se platí měsíc pozadu na účet č. 19-1584082349/0800. Každý strávník má přidělený variabilní symbol. U stávajících strávníků zůstává VS stejný, novým bude přidělen.  Cena stravného vychází z momentálního stavu tržních podmínek a je možné ji v průběhu školního roku měnit.

Cena stravy podle věkových kategorií:

Celodenní strava dětí 3 - 6 let

Ranní přesnídávka      10 Kč
Oběd                           22 Kč
Odpolední svačina        8 Kč

Celodenní strava dětí s odkladem školní docházky (7let)

Ranní přesnídávka      11 Kč
Oběd                           24 Kč
Odpolední svačina        9 Kč

Základní škola - odběry

Žáci 7 - 10 let             27 Kč
Žáci 11 - 14 let           29 Kč

 

Zaměstnanci školní jídelny

Zdeňka Auerová        vedoucí školní jídelny a kuchařka

Alice Turková            kuchařka

Petra Pešatová          kuchařka, výdej obědů

Školní mléko a ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektu „Školní mléko“ a do projektu „Ovoce do škol“. 

Dodavatelem mléka a ovoce je firma Laktea, o.p.s.

Nástěnka

obrázek
FOCENÍ
18. června
Home škola Mašovice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy